PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
GPS - MZ370P16
Anglický název: Global position system
Český název: GPS
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: 3
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Ing. Miroslav Čábelka
Atributy: Geografie - volitelné
Anotace
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (01.02.2019)
Cílem předmětu je teoretické i praktické seznámení s metodami moderní navigace se zaměřením na metody globálních navigačních satelitních systémů (GNSS). Studenti se rovněž seznámí se složením, funkcí a využitím nejpoužívanějších GNSS, jako jsou např. GPS Navstar, Glonass, Galileo, Beidou.
V rámci cvičení studenti provádí praktická měření s turistickými, geodetickými a GIS GNSS přijímači a tato zpracovávají a vyhodnocují z hlediska přesnosti.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (01.02.2019)
 • ČÁBELKA, M. (2008): Úvod do GPS, učební skripta, 74 stran.
 • LÁSKA, Z., TEŠNAR, M., SLABÝ, J., SOUKUP, J. (2010): Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi, 72 stran.
 • MERAVRT, L., CIMBÁLNÍK, M. (1997) Vyšší geodézie 2, ČVUT, 178 s. ISBN 80-01-01628-5.
 • ŠVÁBENSKÝ, O., FIXEL, J., WEIGEL, J., (1995): Základy GPS a jeho praktické aplikace. VUT v Brně, 123 s., ISBN 80-214-0620-8.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (01.02.2019)

Každý student, který splnil docházku v předmětu napíše seminární práci v rozsahu 5 - 9 stran. Téma si student volí sám, po konzultaci s vyučujícím. 

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (01.02.2019)
 1. Předchůdci GNSS - metody navigace.
 2. GPS NAVSTAR - vznik, hlavní součásti a jejich funkce, využití.
 3. Systematické chyby a jejich eliminace.
 4. Princip určení polohy pomocí GNSS.
 5. Metody a principy měření GNSS (DGPS, RTK, CZEPOS).
 6. Způsoby zpracování měření GNSS (fázová a kódová měření).
 7. Plánování měření a kampaní GNSS.
 8. Glonass - vznik, hlavní součásti a jejich funkce, využití.
 9. Egnos, Galileo - vznik, hlavní součásti a jejich funkce, využití.
 10. Měření v terénu – turistické přijímače.
 11. Měření v terénu – geodetické přijímače.
 12. Měření v terénu – GIS přijímače.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK