PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kartografický projekt - MZ370G26
Anglický název: Cartographic project
Český název: Kartografický projekt
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: 10
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (31.01.2022)
Předmět je zaměřen na týmové řešení reálného rozsáhlejšího praktického problému z oblasti mapové tvorby, resp. geoinformatiky. Hlavním smyslem předmětu je naučit studenty týmové spolupráci. V rámci předmětu probíhají konzultace a jsou řešeny jednotlivé problémy, které vznikají při řešení projektu. Probíhá průběžná kontrola milníků projektu formou reportů o provedené práci. Studenti prakticky uplatní své znalosti z oblasti kartografie, GIS, geoinformatiky, dálkového průzkumu Země, GNSS, fotogrammetrie či programování; mohou také proběhnout mapovací práce přímo v terénu. Výstupem je samotné dílo, zpráva o jeho vzniku, prezentace postupu, dosažených výsledků a jejich limitů. Téma se každý rok mění a bude do určité míry zohledňovat počet, preference a schopnosti studentů, kteří si předmět zapíší. Výuka probíhá blokově podle rozvrhu stanoveného na začátku semestru (tj. není každý týden). Předmět sice nemá prerekvizity, ale je vhodný pro studenty od 3. ročníku bakalářského studia a zejména magisterského studia. Předpokládá se pokročilá schopnost a zkušenosti práce s ESRI technologiemi, užitečné (ale nikoliv nutné) mohou být programátorské schopnosti, případně pozitivní vztah k práci v terénu. Kapacita předmětu je z výše uvedených důvodů omezená. Pokud jste se už nevešli zapsat, klidně pošlete email a budete pozváni na úvodní setkání projektu, protože je možné, že s ohledem na výběr tématu někdo odpadne. V SIS zapsaní studenti budou ohledně úvodního setkání předmětu osloveni emailem první týden semestru.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (14.01.2020)

Čapek, R. a kol. (1992): Geografická kartografie. Praha, SPN.

Voženílek, V. (2001): Aplikovaná kartografie I - tematické mapy. Olomouc, Vydavatelství UP.

Voženílek, V., Kaňok, J., a kol. (2011): Metody tematické kartografie - vizualizace prostorových jevů. Olomouc, Vydavatelství UP.

Hojovec, V. (1985): Kartografie. Praha, STNL.

Novák, V., Murdych, Z. (1990): Kartografie a topografie. Praha, SPN.

Robinson, A. H. et al.: Elements of Cartography. New York. 1995. 674 p.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (13.02.2023)

Zápočet je za dokončení/zpracování podstatné části projektu. Přesné podmínky budou specifikovány každý semestr v závislosti na tématu, které si studenti zvolí.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (21.12.2021)

- Výběr a specifikace úkolu, plán řešení, milníky.
- Práce na projektu, konzultace a informování o stavu dílčích úkolů, řešení problémů, k nim případně vysvětlená teorie a praktické postupy.
- Odevzdání výsledného díla, zprávy o zpracování a prezentace dosažených výsledků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK