PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování pro GIS - MZ370G21
Anglický název: Programming for GIS
Český název: Programování pro GIS
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: nahrazuje MZ370P33
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D.
Mgr. Günter Kyncl
RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ370P33
Anotace
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (23.12.2019)
Kurz je zaměřen na tvorbu skriptů pro ArcGIS 10 / ArcGIS Pro v jazyce Python. Důraz je kladen zejména na obecné
principy využívání funkcí ArcGIS z jazyka Python s důrazem na neinteraktivní práci, hromadné automatizované
zpracování dat a na získání praktických zkušeností při řešení reálných úloh. Zmíněny jsou i alternativy k ESRI
technologii.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (23.12.2019)
 • Silas, T. & O'Beirne D. (2017): ArcPy and ArcGIS - Second Edition: Automating ArcGIS for Desktop and ArcGIS Online with Python. Packt Publishing; 2nd Revised edition. ISBN: 978-1787282513.
 • ESRI (2019): ArcGIS Pro Python reference. https://pro.arcgis.com/en/pro-app/arcpy/main/arcgis-pro-arcpy-reference.htm
 • ESRI (2019): What is ArcPy? https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/analyze/arcpy/what-is-arcpy-.htm
 • Pyvec (2019): Učíme se Python. https://python.cz/zacatecnici/

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Mgr. Jakub Lysák, Ph.D. (13.02.2023)

Zápočet je za vypracování rozsáhlejšího skriptu na téma dle výběru studenta, dodání stručné dokumentace a jeho prezentaci.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Miroslav Čábelka (15.01.2020)
 • Lehký úvod do jazyka Python
 • Využití funkcí ArcGIS z prostředí jazyka Python
 • Práce s atributovou tabulkou a výběry
 • Práce s geometrií
 • Zpracování rastrových dat (+rozšíření o věci okolo automatizace klasifikací)
 • Automatizace mapové tvorby
 • Tvorba vlastních toolboxů
 • Ukázky dalších knihoven pro práci s prostorovými daty (GDAL/OGR, FIONA/Shapely, RasterIO, …)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK