PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Terénní cvičení z kartografie - MZ350T08
Anglický název: Cartography field course
Český název: Terénní cvičení z kartografie
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [TS]
Počet míst: 80
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Miroslav Čábelka
Vyučující: Ing. Miroslav Čábelka
Ing. Eva Štefanová, Ph.D.
Korekvizity : MZ370P22
Anotace -
Anotace:
Cílem předmětu je praktická výuka pozemních metod sběru dat a tvorba mapy velkého měřítka. Výuka probíhá formou týdenního terénního kurzu v Nečtinech u Plzně. Během výuky studenti provádí geodetická měření opticko-mechanickým teodolitem, elektronickým teodolitem, nivelačním přístrojem a geodetickým GPS přijímačem.

Více info: https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie/studium/bakalarske-studium/predmety/terenni-cviceni-z-kartografie

Poslední úprava: Čábelka Miroslav, Ing. (10.03.2023)
Literatura
  • Huml, M., Michal, J. (2000): Mapování 10, Ediční středisko ČVUT, 319 stran, ISBN 80-01-02113-0.
  • Ratiborský, J. (1995): Geodézie (polohopis), Vydavatelství ČVUT, 136 stran, ISBN 80-01-01269-7.
  • Ratiborský, J. (1996): Geodézie (měření), Vydavatelství ČVUT, 136 stran, ISBN 80-01-01418-5.
  • Tyrner, M., Štěpánková, H. (1999): Kartografie, VŠB Ostrava, 32 stran, ISBN 80-86111-15-6. 

Přednášky z předmětu Seminář z geoinformatiky:

https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie/ke-stazeni/vyuka/seminar-z-geoinformatiky/prednasky

Poslední úprava: Čábelka Miroslav, Ing. (10.03.2023)
Požadavky ke zkoušce

Zápočet je udelěn za aktivní účast na týdenní výuce v terénu a dále za odevzdání všech úloh.

Poslední úprava: Čábelka Miroslav, Ing. (09.01.2020)
Sylabus

Sylabus:

  • Polohopisná měření polární metodou.
  • Výškopisná měření pomocí nivelace a trigonometrických výpočtů.
  • Plošná nivelace.
  • Polygonový pořad s určením souřadnic v systému S-JTSK.
  • Zpracování polohopisné a výškopisné mapy velkého měřítka.
  • Měření GPS, využití výsledků měření GPS k tvorbě vlastní mapové vrstvy v prostředí ArcGIS.

 
Poslední úprava: Čábelka Miroslav, Ing. (09.01.2020)
Vstupní požadavky

Pro účast na výuce je nutné mít absolvovaný předmět Seminář z geoinformatiky, který poskytuje teoretickou přípravu pro toto terénní cvičení.

Poslední úprava: Čábelka Miroslav, Ing. (09.01.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK