Diplomový projekt I. - MZ350DPA
Anglický název: Diploma Project I.
Český název: Diplomový projekt I.
Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/7, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Sylabus

Vedení diplomní práce vypracuje pro každého studenta oficiální zadání diplomní práce s hlavními body pracovního postupu. Studenti vypracují a předvedou návrh diplomní práce, který musí být dokončen a přijat před začátkem práce na diplomu, tedy před začátkem tohoto předmětu.

Kontrola průběhu práce se děje prostřednictvím pravidelných zpráv a schůzek s vedoucím diplomní práce. Konečným výsledkem je diplomní (magisterská) práce (v tištěné podobě a na CD), která je přednesena a obhájena.

Poslední úprava: SURANOVA (13.05.2005)