PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Zahraniční stáž (bc. studium) - MZ340V08
Anglický název: Educational stay
Český název: Zahraniční stáž (bc. studium)
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. (03.09.2018)
Stáž má za úkol umožnit studentům absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž na zahraničním odborném pracovišti v rozsahu nejméně 2 měsíce a načerpat tak odborné i praktické zkušenosti v geografii i v jiném prostředí. Studenti si po dohodě s garantem předmětu sami stáž organizují, ať už v rámci programu ERASMUS+ či jiných mezinárodních programů.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. (03.09.2018)

Není určena

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. (03.09.2018)

Získání zápočtu (8 kreditů) je podmíněno potvrzením zahraničního odborného pracoviště, že student absolvoval nejméně dvouměsíční studijní pobyt či praktickou stáž v regulích programu (ERASMUS+ či jiný), pod kterým se pobyt či stáž uskutečnili, tj. absolvoval všechny povinnosti, které byly ve smlouvě určeny. Kontrolu potvrzení a splnění všech náležitostí provádí a zápočet zapisuje garant předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. (03.09.2018)

Sylabus není určen, vzhledme k povaze předmětu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. (03.09.2018)

Vstupní požadavky dány konkrétně programem, v rámci něhož se studijní pobyt či praktická stáž uskutečňuje (ERASMUS+ či jiný).

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. (03.09.2018)

Požadavky k zápisu jsou dány konkrétním programem, v němž se studijní pobyt či praktická stáž uskutečňují (ERASMUS+ či jiný).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK