PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář k dipl. práci pro diplomanty z geografie - MZ340S31
Anglický název: Diploma Work Seminar
Český název: Seminář k dipl. práci pro diplomanty z geografie
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martina Tůmová (28.03.2019)
Seminář je realizován formou konzultací k tématům diplomových prací studentů učitelství. Je realizován touto formou:

Studenti si vyberou tematický okruh (výjimečně je možno si vybrat i více okruhů) semináře podle předpokládaného či již rozpracovaného tématu diplomové práce.
Okruhy: Město a osídlení, obyvatelstvo a migrace; Zemědělství, venkov, Land Use; Kulturní a historická geografie a geografie periferií a pohraničí; Cestovní ruch, rekreace, volný čas; Regionální a politická geografie a otázky mezinárodního rozvoje; Ekonomická geografie; Regionální rozvoj a územní plánování; Didaktická témata: Marada, Řezníčková
V rámci pracovních skupin témata konzultují a na posledním semináři semestru prezentují rozpracovanost diplomových prací.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Helena Janů (13.02.2012)

Podmínky pro udělení zápočtu:

− účast na schůzkách dle požadavků vedoucího skupiny, min. 2 účasti (za semestr) + prezentace rozpracovanosti DP

Studenti mohou konzultovat použití kvantitativních a kvalitativních metod pro geografy po předběžné dohodě s Dr. Spilkovou, Dr. Netrdovou a Dr. Novotným.

Zápočet uděluje pouze garant příslušného semináře.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Helena Janů (13.02.2012)

Okruh -- Participují

Město a osídlení, obyvatelstvo a migrace: Ouředníček, Dzúrová, Janská, Temelová, Drbohlav, Čermák, Sýkora

Zemědělství, venkov, Land Use: Jančák, Bičík, Perlín, Kabrda

Kulturní a historická geografie a geografie periferií a pohraničí: Havlíček, Chromý, Jeleček, Jančák, Marada, Kučera

Cestovní ruch, rekreace, volný čas: Vágner, Fialová, Spilková

Regionální a politická geografie a otázky mezinárodního rozvoje: Tomeš, Novotný, Jeleček, Havlíček

Ekonomická geografie: Marada, Kopačka, Pavlínek

Regionální rozvoj a územní plánování: Blažek, Novotný, Perlín

Didaktická témata: Marada, Řezníčková

Seminář k DP pro diplomanty z geografie je organizován následující formou.

Studenti si vyberou tematický okruh (výjimečně je možno si vybrat i více okruhů) semináře podle předpokládaného či již rozpracovaného tématu diplomové práce.

Termíny seminářů budou zveřejněny na začátku semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK