PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Lokální a regionální rozvoj - MZ340P970
Anglický název: Local and Regional Development
Český název: Lokální a regionální rozvoj
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
RNDr. Viktor Květoň, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)
Tato přednáska navazuje na předmět "Teorie regionálního rozvoje". Přednáška je strukturována do dvou hlavních bloků. V prvním bloku je pozornost věnována hlavním aktérům lokálního a regionálního rozvoje a mechanizmům jejich působení pro regionální rozvoj. Příkladem těchto aktérů jsou malé a střední firmy, zahraniční investoři, nadnárodní korporace, firmy progresivního terciéru, banky a pod. Druhý blok je zaměřen na konkrétní formy ovlivnění regionálního rozvoje, a to se zvláštním důrazem na metody zpracování strategií lokálního/regionálního rozvoje a na procedury aplikované v rámci regionální politiky EU, včetně problematiky hodnocení ex ante, interim a ex post.

Cvičení: Cvičení má formu zpracování a prezentace návrhové části strategie lokálního rozvoje (včetně implementačního systému, způsobu hodnocení a monitorování, finančního rámce, harmonogramu akcí, hodnocení SEA apod.).
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)

Doporučená literatura:

BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P., RUMPEL, P., SKOKAN, K., CHLÁDEK, P. (2012): Emerging regional innovation strategies in Central Europe: institutions and regional leadership in generating strategic outcomes. European Urban and Regional Studies.

BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P., RUMPEL, P., SKOKAN, K. (2011): Where does the knowledge for knowledge intensive industries does from? The case of Biotech in Prague and ICT in Ostrava, European Planning Studies, 19.7, s. 1277- 1304.

BLAŽEK, J., MACEŠKOVÁ, M. (2010) 'Regional Analysis of Public Capital Expenditure: To Which Regions is Public Capital Expenditure Channelled - to 'Rich' or to 'Poor' Ones?', Regional Studies 44, č. 6, s. 679-696, (iFirst) URL: http://dx.doi.org/10.1080/00343400903002713

BLAŽEK, J. (2010): European Cohesion Policy: challenges, dilemmas and some options for its future design, Geografický časopis, roč. 62, č. 2, s. 91-107.

BLAŽEK, J., HAMPL, M. (2009): Types and systems of actors in regional development: their function and regulatory potential, European Spatial Research and Policy, Vol. 16, No. 1, s. 75-92.

HAMPL, M., BLAŽEK, J., ŽÍŽALOVÁ, P. (2008): Faktory - mechanizmy- procesy v regionálním vývoji: aplikace konceptu kritického realizmu, Ekonomický časopis, 56.7, s. 696-711.

BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D: (2007): Regional Innovation Policies in the Czech Republic and the case of Prague: An emerging role of a regional level? European Planning Studies, Vol. 15, No. 7, s. 871-888.

BLAŽEK, J., VOZÁB, J. (2006): Ex ante Evaluation in the New Member States: The Case of the Czech Republic, Regional Studies, Vol. 40.2, s. 237-248.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)

Podmínky pro zápočet: zpracování návrhové části strategie lokálního rozvoje (týmová práce), min. 50% ze zápočtového textu

Podmínky ke zkoušce: aktivní ovládnutí látky a schopnost aplikace na současné podmínky v ČR

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)

1.a) Úvod, literatura, cíle kurzu, podmínky zápočtu a požadavky ke zkoušce, obsah kurzu, teoretický rámec+ návaznost.

b) principy organizace veřejné správy v evropských zemích

2. financování místní správy v ČR v evropském kontextu

3. malé a střední firmy a regionální rozvoj

4. nadnárodní korporace, zahraniční investice, after-care a regionální rozvoj

5. bankovnictví a regionální rozvoj, teorie regionální segmentace finančního trhu

6. výrobní služby - progresivní terciér a regionální rozvoj

7. konkurenceschopnost, inovace, technologie inovační podnikání v ČR (vědecko- technické parky, Asociace pro inovační podnikání a transfer technologií)

8. doprava a regionální rozvoj

9. marketingové plánování a strategie, regionální marketing

10. regionální plánování (počátky a vývoj)

11. strategie lokálního/regionálního rozvoje

12. analytické metody využitelné při zpracování rozvojových strategií

13. důvody pro RP EU a její vývoj, RP EU - principy a nová Nařízení

14. EIA, SEA, veř. zakázky,

15. Feasibility studies, log-frame

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D. (12.12.2019)

bakalářská zkouška, absolvování přednášky "Regionální rozvoj a regionální politika"

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK