PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Socioekonomická geografie Severní Ameriky - MZ340P863
Anglický název: Socio-economic Geography of North America
Český název: Socioekonomická geografie Severní Ameriky
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 100
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc.
Atributy: Regionální geografie - 4.ročník REGG
Geografie - volitelné
Neslučitelnost : MZ340P862
Je neslučitelnost pro: MZ340P862
Anotace - angličtina
Poslední úprava: doc. RNDr. Leoš Jeleček, CSc. (23.02.2012)
Optional course. Consequential lecture to the lecture "North America" explaining in more details and deeper consequences and causalities basic knowledge of social, economic, regional, historic and environmental geography of Canada and especially United States gained in the lecture mentioned above. Colonisation and its consequences, birth of independent states and their political development, geography of population, settlements, agriculture, industry, transport, domestic trade, foreign commerce. Recent trends in regional differentiation of U.S. territory and State economic areas. USA as a leading world economic power, NAFTA, APEC.

References
KNIGHT, T.L. (1992, 1998): Regional Geography of the United States and Canada. Prentice Hall Englewood Cliffs, NJ.
BONE, R. M. (2005): The Regional Geography of Canada. Third Edition. Oxford University Press, Don Mills, 572 p.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Helena Janů (19.11.2013)

Povinná:

JELEČEK, L. a kol. (2011): Nástin socioekonomické a regionální geografie USA a Kanady. Studijní text k přednášce "Socioekonomická geografie Severní Ameriky" (pracovní verze). Univerzita Karlova v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 89 s. (řádk. 1) + tab., grafy. Rozmnoženo na SISu)

Doporučená:

BAAR, V. (1994): Anglosaská Severní Amerika. Ateliér Milata, Ostrava, 193 s.

KNIGHT, T.L. (1992): Regional Geography of the United States and Canada. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.

BONE, R. M. (2005): The Regional Geography of Canada. Third Edition. Oxford University Press, Don Mills, 572 p.

Statistical Abstract of the United States....U.S. Bureau of the Census ...., Washington, D.C.

TINDAL, G.B., SHI, D.E. (1994): USA. (Edice "Dějiny států"). Nakladatelství Lidové noviny, Praha.

FISCHU, J.P. (1995): Civilizace USA. Victoria Publishing, Praha, 101 s.

RAKOVÁ, S., OPATRNÝ, J. (2003): Stručná historie států USA. Nakladatelství Libri, Praha, 255 s.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D. (02.03.2018)

Povinně volitelná přednáška. Cílem přednášky je prohloubit a rozšířit základní znalosti získané o socioekonomické a regionální geografii USA a Kanady v přednášce Z340P55 "Severní Amerika". Hlavní pozornost je věnována USA, kde budou pojednány rovněž historické kořeny a trendy i environmentální souvislosti jejich současné geografie, jejich ekonomické a politické dominance v současném světě.

Stručný program:

Osvojování Severní Ameriky člověkem a Starý svět - jeho ekonomické, environmentální a kulturní souvislosti a důsledky. Americká civilizace, její charakteristika, teorie hranice, environmentalismus v USA.

Územní vývoj USA a Kanady, územně-správní členění, politické systémy

Obyvatelstvo - vývoj, struktura, imigrace, vnitřní migrace, integrace a asimilace, etno-kulturní oblasti, sociální struktura obyv. v regionální diferenciaci podle států

Města a metropolitní oblasti - definice, populační a ekonomická jádra, změny v rozmístění populace od 1980. MO Kanady, jádrové regiony.

Vymezení a charakteristika státních ekonomických oblastí a nejvýznamnějších států Unie, jiné regionalizace. Proměny regionální diferenciace USA od 80. let 20. stol. do současnosti.

USA a Kanada: Hospodářství a průmysl: základní charakteristika, struktura, energetické zabezpečení ekonomiky a jeho geografické a geopolitické souvislosti. Změny regionální diferenciace ekonomiky. Postavení a vazby ekonomiky USA ve světě.

Zemědělství. USA jako světový producent a vývozce potravin, hlavní produkční oblasti, dtto Kanada, problém biopaliva.

Kanada: hlavní průmyslová centra a regiony, strukturální změny

USA a Kanada - provázanost ekonomik, ropa a plyn, regionální důsledky, odlišnosti ekonomiky Kanady, NAFTA.

Příčiny současné ekonomické krize USA v kontextu krize západní civilizace a globálního vývoje (Čína, BRICS)

Podmínky pro splnění studijních povinností: účast na přednáškách, test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK