PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Sociální geografie Prahy - MZ340P672
Anglický název: Social Geography of Prague
Český název: Sociální geografie Prahy
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MZ340P673
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/~slamak/sgp/sgp.html
Garant: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ340P673
Je neslučitelnost pro: MZ340P673
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (11.09.2009)
Přednáška je zaměřena na charakteristiku Prahy z pohledu sociální geografie. Hodnocen je vývoj města, jeho populační a prostorový růst, vnitřní sociálně prostorová struktura, postavení Prahy v systému českých a evropských měst. Pozornost je věnována rovněž současnému rozvoji města, správě města, městskému plánování a vztahům uvnitř Pražského městského regionu. Druhá část přednášky je věnována specifickým problémům současného rozvoje centra, vnitřního města, sídlišť a suburbánní zóny Pražského metropolitního regionu. Jako přednášející se střídají členové pracovního týmu Urbánní a regionální laboratoře (URRlab).
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (06.04.2012)

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. eds. (2012): Sociální proměny pražských čtvrtí, Praha. Academia.

OUŘEDNÍČEK, M. ed. (2006): Sociální geografie Pražského městského regionu. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Praha.

OUŘEDNÍČEK, M. (2007): Differential Suburban Development in the Prague Urban Region. Geografiska Annaler: Human Geography 89B, č. 2, s. 111 - 125.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M., PULDOVÁ, P. (2011): Housing Estates in the Czech Republic after Socialism: Various Trajectories and Inner Differentiation Urban Studies, 48, č. 9, s. 1811 - 1834.

OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J. (2009): Twenty years after socialism: the transformation of Prague´s inner structure. Studia Sociologia, 54, č. 1, s. 9-30.

POSPÍŠILOVÁ, L. (2012): Denní rytmus lokalit pražského centra. In: Ouředníček, M., Temelová, J. eds.: Sociální proměny pražských čtvrtí, Praha. Academia.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., PULDOVÁ, P., TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J. (2012): Prostorová typologie a zónace Prahy. In: Ouředníček, M., Temelová, J. eds.: Sociální proměny pražských čtvrtí, Praha. Academia.

KRÁL, J. (1946): Zeměpisný průvodce Velkou Prahou a její kulturní oblastí. Melantrich, Praha, 311 s.

VOTRUBEC, C. (1965): Praha - zeměpis velkoměsta. SPN, Praha.

MUSIL, J. (1968): The Development of Prague´s Ecological Structure. In: Pahl, R.E.: Readings in Urban Sociology. Pergamon Press, Oxford, pp. 232-259.

HRŮZA, J., BOROVIČKA, B. (1983): Praha - 1000 let stavby města. Panorama, Praha, 296 s.

SÝKORA, L. (1996): Transformace fyzického a sociálního prostředí Prahy. In: Hampl, M. a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha, s. 361-394.

MAIER, K., HEXNER, M., KIBIC, K. (1998): Urban Development of Prague: History and Present Issues. Vydavatelství ČVUT, Praha. 141 s.

ÚRM (2000): Strategický plán hlavního města Prahy. Útvar rozvoje města hl. m. Prahy - Úsek strategických koncepcí, Praha, 108 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (06.04.2012)

Studenti zpracovávají v průběhu kurzu výzkumný mikroprojekt. Zápočet je udělen za úspěšnou prezentaci mikroprojektu. Zkouška probíhá ústně na základě okruhů otázek, které jsou k dispozici na webu přednášky.

Okruhy otázek ke zkoušce:

1. Vývoj osídlení pražského území a významné změny v sociální geografii města do roku 1945

2. Vývoj osídlení pražského území a významné změny v sociální geografii města po roce 1945

3. Územní růst města a aglomerace ve 20. století

4. Vývoj administrativního členění města a územní jednotky využívané v sociální geografii

5. Populační vývoj Prahy a jejích částí

6. Vývoj hodnocení sociálně prostorové struktury města

7. Sociálně prostorová struktura Prahy - demografický, etnický a sociální status

8. Sociální klima pražských čtvrtí

9. Vývoj a současné podmínky bydlení v Praze

10. Sociální prostředí v pražských zónách - bydlící x přítomné obyvatelstvo

11. Centrum Prahy - vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

12. Centrum Prahy - každodenní život a rytmus lokalit

13. Vnitřní město - vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

14. Sociálně-geografická charakteristika vybrané čtvrti vnitřního města

15. Vnější město - vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

16. Sociálně-geografická charakteristika vybraného sídliště v Praze

17. Zázemí města - vývoj sociální geografie, funkce a problémy území

18. Sociálně-geografická charakteristika vybraného suburbia Prahy

19. Výzkum kriminality ve městě, bezpečné a nebezpečné lokality

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (06.04.2012)

Stručný obsah kurzu:

1. Historický vývoj Prahy

2. Územní růst a administrativní členění města

3. Populační růst Prahy: přirozená měna a migrace

4. Urbanizační procesy ve vývoji Prahy

5. Bydlení v Praze

6. Sociálně prostorová struktura Prahy

7. Centrum Prahy

8. Vnitřní město

9. Pražská sídliště

10. Suburbánní zázemí Prahy

11. Územní a strategický plán města

12. Postavení Prahy v systému evropských měst

13. Sociální geografie Prahy na internetu, zdroje dat

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK