PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Základy ekonomie pro geografy - MZ340P462
Anglický název: Introduction to Economics for Geographers
Český název: Základy ekonomie pro geografy
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 120
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Je zajišťováno předmětem: MD360P13
Další informace: http://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=717
Garant: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Neslučitelnost : MD360P91
Je neslučitelnost pro: MD360P91
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (18.03.2018)

Materiály v Moodle

+

Základní literatura, ze které vychází přednášky a závěrečný test:

Holman, R., Ekonomie. C.H.Beck, Praha 2002. (nebo jiná vydání) Kniha je dostupná v knihovně Geografie (http://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=000191731&local_base=CKS01&format=999).

Upozorňujeme však, že součástí závěrečného testu mohou být i informace zařazené do přednášek nad rámec této základní literatury.

 

 


Helísek, M., Makroekonomie pro bakalářské studium. Melandrium, Praha 1998.

Todaro, M.P., Smith, S.C., Economic Development. Ninth Edition, Pearson Education Limited, England 2006.

Hronová, S., Hindls, R., Národní účetnictví: Koncept a analýzy. C.H.Beck, Praha 2000.

Nahodil, F., Ekonomika veřejného sektoru. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Praha 2006.

Samuelson, P., Nordhaus, W., Ekonomie. Svoboda, Praha 1992.

Soukupová J., Hořejší B., Macáková L., Mikroekonomie. Management Press, Praha 1999.

Macáková L a kol, Mikroekonomie - základní kurs. VŠE, Praha 1994.

Sojka M. a kol, Dějiny ekonomických teorií. skripta VŠE, Praha 1991.

Holman R. a kol., Dějiny ekonomického myšlení. Beck, Praha 1999.

Koschin, F. Kapitoly z ekonomické demografie. skripta VŠE, Praha 2005.

Zákon o státním rozpočtu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (18.03.2018)

Kurz je zakončen zápočtem.

Nutné podmínky pro získání zápočtu:

1) Prezentace nebo seminární práce na zvolené ekonomické téma - předpokládána je týmová práce.

Rozdělení týmů proběhne v prvních týdnech semestru.

Detaily jsou uvedeny během přednášek a v Moodle.

Nesplnění podmínky skupinové prezentace je možné v odůvodněných případech a po předchozí domluvě nahradit seminární prací. Stejnětak při nedodržení pravidel pro kvalitní prezentaci (dodržení všech jejích součástí, citování zdrojů, apod. - je specifikováno v rámci přednášek) může být prezentujícímu týmu udělena povinnost téma zpracovat formou stručné seminární práce.

 

2) Závěrečný test ověřující základní znalosti obsažené v přednáškách a doporučené liteartuře. 

 

Doporučené další aktivity:

- zapojení do veřejných online diskusí v Moodle 

- účast na výuce - docházka je na základě žádostí z minulých let dobrovolná, nicméně v rámci přípravy na závěrečný test účast více než doporučujeme

- aktivita v rámci výuky

- lze se účastnit navýšeného rozsahu výuky určeného primárně pro studenty předmětu Ekonomie - v rámci tohoto času probíhají přednášky, diskusní a pracovní semináře dále rozvíjející přednášená témata

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (18.03.2018)

Výuka je zajišťována v rámci předmětu Ekonomie - MD360P13

Po dobu rodičovské dovolené Dr. Kurtinové a Dr. Hulíkové zajišťují až do odvolání výuku Dr. Aneta Hybšová a Mgr. Jiří Ruml

Podkladové soubory pro výuku a bližší informace jsou dostupné v Moodle.

 

Orientační plán výuky (témata):

Úvod do Ekonomie

Mikroekonomie – Chování spotřebitele

Mikroekonomie – Chování výrobce

Mikroekonomie – Rovnováha trhu a efektivnost

Mikroekonomie – Dokonalé a nedokonalé trhy

Mikroekonomie – shrnutí a doplňující informace

Makroekonomie – Úvod

Makroekonomie – Produkt a důchod, hospodářský cyklus diskuze

Makroekonomie – Monetární a fiskální politika

Makroekonomie – Inflace

Makroekonomie – Nezaměstnanost

Doplňující informace, aktuální otázky ekonomie

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (18.10.2014)

Pro absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné vstupní požadavky kromě osobního zájmu a ochoty alespoň trochu pracovat během semestru.

Z obsahového hlediska kurz pokývá skutečně naprosté základy, žádné předchozí znalosti nejsou vyžadovány a nejsou ani nutné

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK