PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Obyvatelstvo a životní prostředí - MZ340P113
Anglický název: Population and the environment
Český název: Obyvatelstvo a životní prostředí
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 24
Minimální obsazenost: 5
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. (20.02.2017)
Dopady environmentálních změn, přírodních katastrof a klimatických extrémů na obyvatelstvo na regionální i globální úrovni. Environmentální bezpečnost. Nejvýznamnější teoretické koncepty environmentální migrace, typologie a vymezení. Vliv environmentálních změn na migraci obyvatel v jižní Asii, subsaharské Africe a Číně. Změna klimatu a adaptační strategie místních obyvatel. Možné strategie zvládání klimatické variability. Černobylská katastrofa a její vliv na migraci a zdraví obyvatel. Dopady změny klimatu a populační dynamika v České republice.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. (20.02.2017)

CAHLÍKOVÁ, Z., STOJANOV, R. (2013): Migrace obyvatel v důsledku plánovaného využití území v Česku. Geografické rozhledy, 22 (3): 30-31

DUŽÍ,B.; VIKHROV,D.; KELMAN, I.; STOJANOV, R.; JAKUBÍNSKÝ, J. (2015): Household flood risk reduction in the Czech Republic. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, DOI:10.1007/s11027-013-9504-9

HUGO, G. Environmental concerns and international migration. The International Migration Review; Vol. 30 (1996), No. 1; pp. 105-131.

MYERS, N. Environmental refugees. Population and Environment, Vol. 19 (1997), No. 2, pp. 167-182.

STOJANOV, R.; DUŽÍ, B. (2013): Migrace jako adaptace na změnu klimatu. Mezinárodní vztahy, 48 (3): 9-31.

STOJANOV, R. (2013): Přehradní nádrž Tři soutěsky v Číně: masové přesídlení obyvatel. Geografické rozhledy, 22 (5): 28-29.

STOJANOV, R.; KELMAN, I.; SHEN, S.; DUŽÍ, B.; UPADHYAY, H.; VIKHROV, D.; LINGARAJ, G.J.; MISHRA, A. (2014): Contextualising Typologies of Environmentally Induced Population Movement. Disaster Prevention and Management, 23 (5): 508-523.

STOJANOV, R.; DUŽÍ, B.; KELMAN, I.; NĚMEC, D.; PROCHÁZKA, D.: Local perceptions of climate change impacts and migration patterns in Malé, Maldives. The Geographical Journal, DOI: 10.1111/geoj.12177

STOJANOV, R.; KELMAN, I.; MARTIN, M.; VIKHROV, D.; DUŽÍ, B.; KNIVETON, D.  (2014): Životní prostředí, změna klimatu a obyvatelstvo. Migrace jako adaptace?  Brno: Centrum výzkumu globální změny, Akademie věd České republiky. s. 76. ISBN 978-80-87902-02-8

STOJANOV, R.; DUŽÍ, B.; KELMAN, I.; NĚMEC, D.; PROCHÁZKA, D. (2016): Household Adaptation Strategies to Climate Extremes Impacts and Population Dynamics: Case Study from the Czech Republic. In: Milan, A.; Schraven, B.; Warner, K.; Cascone, N. (Eds.): Migration, Risk Management and Climate Change: Evidence and Policy Responses. Springer, pp. 87-103. DOI 10.1007/978-3-319-42922-9_5 ISBN  978-3-319-42920-5

THOMALLA, F. Reducing hazard vulnerability: towards a common approach between disaster risk reduction and climate adaptation. Disasters, Vol. 30(2006), No. 1, pp. 39−48.

YAN, T., WANG, Y. Q. Environmental Migration and Sustainable Development in the Upper Reaches of the Yangtze River. Population and Environment, Vol. 25 (2004), No. 6, pp. 613-635. 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. (20.02.2017)

1. Individuální písemné poznámky ze zadané literatury a
2. týmová prezentace (tým = asi 2-3 studenti, bude určeno dle počtu účastníků)
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, bude nutné vykonat ústní zkoušku z probraného učiva, zadané četby a seminárních prezentací.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. (12.03.2017)

1. Úvod do kurzu
Seznámení s obsahem předmětu, podmínky úspěšného ukončení, rozdělení úkolů a volba témat, doporučení zásadních zdrojů a databází.
 
2. Jak by Malthus reagoval na změnu klimatu? Koncept environmentální migrace, typologie.
Čtení: (1.3.)
Piguet, E. (2013):  From “Primitive Migration” to “Climate Refugees”: The Curious Fate of the Natural Environment in Migration Studies. Annals of the Association of American Geographers, 103:1, 148-162.

Odpovězte na následující otázky:
1. Jaké jsou historické názory na příčiny migrace?
2. Jakou roli hraje životní prostředí v teoriích migrace?
3. Jaký je Váš názor na tento text?
 
3. Současný imigrační proud do Evropy a role environmentálních faktorů
Čtení: (8.3.)
Kelley, C.P. et al. (2013):  Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought. PNAS,  112 (11): 3241–3246.

Odpovězte na následující otázky:
1. Jaké jsou hlavní dopady sucha na místní populaci?
2. Jaké jsou trendy a frekvence klimatické variability?
3. Jaký je Váš názor na tento text?
 
4. Migrace a environmentální změny v jižní Asii
Čtení: (15.3.)
STOJANOV, R.; DUŽÍ, B.; KELMAN, I.; NĚMEC, D.; PROCHÁZKA, D.: Local perceptions of climate change impacts and migration patterns in Malé, Maldives. The Geographical Journal, DOI: 10.1111/geoj.12177

Odpovězte na následující otázky:
1. Jaké jsou hlavní dopady změny klimatu na místní populaci a adapační opatření?
2. Jakou jsou hlavní zjištění výzkumu?
3. Je migrace vhodná adaptační strategie pro obyvatele Malediv?
4. Jaký je Váš názor na tento text?
 
5. Klimatické extrémy a adaptační strategie
Čtení: (5.4.)
BLACK, R. et al. (2011): Migration as adaptation. Nature, 478: 477-479.
DE SHERBININ, A. et al. (2011): Preparing for Resettlement Associated with Climate Change. Science, 334: 456-457.

Odpovězte na následující otázky:
1. Jaká je role environmentálních faktorů v migračních rozhodnutích?
2. Co je to tzv. 'trapped population' a jak lze řešit jejich problém?
3. Proč projekty na zmírnění a adaptaci vedou ke zvýšení stěhování obyvatel?
4. Jaký je Váš názor na tento text?
 
6. Environmentální změny, kulturní kontext a populace v subsaharské Africe
Čtení: (12.4.)
KNIVETON, D.R.; SMITH, C.D. BLACK, R. (2012): Emerging migration flows in a changing climate in dryland Africa. Nature Climate Change, 2, 444-447.

Odpovězte na následující otázky:
1. Co si myslíte o konceptu 'migrace jako adaptace'?
2. Jaké jsou hlavní závěry v článku?
3. Jaký je Váš názor na tento text?
 
7. Rozvoj a vysídlení v Číně
Čtení: (19.4.)
YAN, T., WANG, Y. Q. (2004): Environmental Migration and Sustainable Development in the Upper Reaches of the Yangtze River. Population and Environment, 25 (6): 613-635.

Odpovězte na následující otázky:
1. Jaká jsou hlavní výhody a nevýhody plánovnaého přesídlení?
2. Je vystěhování z důvodu výstavby říčních přehrad vhodná strategie pro udržitelný rozvoj a snížení chudoby místních obyvatel?
3. Jaké jsou hlavní důvody pro environmentální migraci v Číně?
4. Jaký je Váš názor na tento text?

 
8. Dopady klimatických extrémů a populační dynamika v ČR
Čtení: (26.4.)
STOJANOV, R.; DUŽÍ, B.; KELMAN, I.; NĚMEC, D.; PROCHÁZKA, D. (2016): Household Adaptation Strategies to Climate Extremes Impacts and Population Dynamics: Case Study from the Czech Republic. In: Milan, A. et al. (eds.): Migration, Risk Management and Climate Change: Evidence and Policy Responses. Springer, pp. 87-103. DOI 10.1007/978-3-319-42922-9_5 ISBN  978-3-319-42920-5

Odpovězte na následující otázky:
1. Jak autoři dokazují zvýšení intezity a frekvence výskytu klimatických extrémů?
2. Jak se lidí adaptují na povodně v postižených oblastech?
3. Proč migrace není vhodná adaptační strategie pro místní obyvatele?
4. Jaký je Váš názor na tento text?

 
9. Černobylská katastrofa a migrace obyvatel
Čtení: (3.5.)
KAVANOVÁ, K.; STOJANOV, R. The Environmental Migration in Chernobyl Disaster Area - The Case Study of Belarus. In: Migration, Development and Environment. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008.

Odpovězte na následující otázky:
1. Jaká jsou hlavní argumenty 'minimalistů' a 'maximalistů'?
2. Jaké jsou hlavní dopady na Bělorusko?
3. Jaké jsou hlavní zjištění v článku?
4. Jaký je Váš názor na tento text?


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK