PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Aplikace geoinformatiky v sociální geografii - MZ340P106
Anglický název: Application of Geoinformatics in Social Geography
Český název: Aplikace geoinformatiky v sociální geografii
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 38
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Neslučitelnost : MZ370P14
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (19.02.2019)


1) Časopisy ArcRevue, ArcNews

2) Odborné geoinformační portály: www.copernicus.eu, https://www.eea.europa.eu, www.esri.com

3) Štych, P., Kupková, L. (2015): Dálkový průzkum Země v ochraně přírody, P3K, Praha.

4) Břehovský, M., Jedlička, K.: Úvod do geografických informačních systémů (http://uhulag.mendelu.cz/files/pagesdata/cz/gis/ugi.pdf)

5) OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2017): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 136 s.

6) OUŘEDNÍČEK, M., TEMELOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Nakladatelství Karolinum, Praha, 140 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (10.06.2019)

Zápočet: docházka (povoleny dvě absence bez předchozí omluvy)

Zkouška: řádně vypracovaný a obhájený projekt ve vypsaných zkouškových termínech.

Téma projektu studenti sdělí mailem všem vyučujícím nejpozději do 15. 3. 2019. Studenti maji za povinnost konzultovat rozpracovanost projektu s určeným školitelem.

 

Minimálně tři dny před zkouškou je nutno zvolenému školiteli zaslat mailem tiskovou zprávu k projektu, která je důležitým aspektem hodnocení (rozsah cca 10 stran). Při výsledném hodnocení se bere v potaz znalost zkoumaného tématu (zpracování domácích i zahraničních literárních zdrojů), písemná úroveň textu, použitá GIS technologie v daném tématu, úroveň dosažených výsledků a kvalita prezentace. Délka prezentace max. 7 minut.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (10.06.2019)

Aplikace geoinformatiky v sociální geografii

 

Vyučující: Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (slamak@natur.cuni.cz), RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. (lucie.kupkova@gmail.com), Doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D. (stych@natur.cuni.cz)

 

Forma výuky studijního předmětu:

přednášky a cvičení; 1/2 Z, ZK

 

Stručná anotace předmětu:

Hlavním cílem předmětu je výuka aplikací geoinformačními technologiích v sociální geografii. Tématicky se předmět zaměřuje na hodnocení změn land cover/land use, hodnocení suburbanizačních procesů, pokročilou mapovou a atlasovou tvorbu, sběr a distribuci geografických dat, územní plánování, využití GIS v ochraně přírody, dopravní analýzy a GIS atd.

 

Přednášky jsou zabezpečeny jak interními členy PřF UK, tak i experty ze státní či soukromé sféry. V rámci cvičení se studenti seznamují s pokročilými geoinformačními technologiemi a zpracovávají individuální projekty. ­

 

Rozvrhovaná výuka:

přednášky: úterý 12:20 hod, učebna  K1

cvičení: úterý 13:10 hod, učebna K1

 

Hodnocení

Zápočet: písemný test (přednášky + doporučená literatura), docházka (povoleny dvě absence bez předchozí omluvy)

Zkouška: řádně vypracovaný a obhájený projekt ve vypsaných zkouškových termínech.

 

­

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK