Seminář k diplomovému projektu III (Krajina a společnost) - MZ340K10
Anglický název: Seminar on diploma project III (Landscape and Society)
Český název: Seminář k diplomovému projektu III (Krajina a společnost)
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Pro studenty 4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Garant: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)
V rámci semináře studenti informují o postupu práce a prezentují dílčí výsledky svého výzkumu, hodnotí použité metody, představí výhled aktivit nutných k dokončení diplomové práce. Ostatní studenti kriticky diskutují představené výsledky.
Seminář bude příležitostně využit i k evaluaci nových publikací a k následné kritické diskusi. V případě přítomnosti zahraničních hostí bude seminář realizován v anglickém jazyce.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)

Antrop M, Van Eetvelde V (2017) Landscape Perspectives - The Holistic Nature of Landscape. Springer, Berlin.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)

Předmět je ukončen zápočtem. Podmínky pro splnění zápočtu: aktivní účast, prezentace výsledků diplomové práce.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. (18.12.2019)

Proběhne 3-6 seminářů dle počtu zapsaných studentů. Náplní jsou zejména prezentace postupu diplomových prací a kritická diskuse nad výsledky.