PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Data, metody a techniky studia krajiny - MZ340K02
Anglický název: Data, methods and techniques of landscape studies
Český název: Data, metody a techniky studia krajiny
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martina Tůmová (14.01.2020)
1. Úvod do problematiky kvantitativního zpracování dat ve studiu krajiny
2. Data ve studiu krajiny I – představení obecných topografických podkladů a dat o fyzicko-geografických
složkách krajiny
3. Data ve studiu krajiny II – představení dat o krajinném pokryvu (zdroje, prostorová měřítka, časové škály)
4. Data DPZ (satelitní a letecké snímky, LiDAR ), CORINE Land Cover, Global Land Cover (+ další
databáze EEA , NASA atd.)
5. Statistická data o využití krajinného pokryvu (databáze LUCC UK )
6. Přehled základních nástrojů a metod GIS při studiu stavu a dynamiky krajiny
7. Metody aplikované pro statistická data o využití krajiny
8. Analýza změn krajinného pokryvu nad daty DPZ (modelové území)
9. Analýza změn krajinného pokryvu na statistických datech (modelové území)
10. Hodnocení změn sekundární struktury krajiny (diverzita a heterogenita krajinného pokryvu, fragmentace
vs. unifikace a homogenizace)
11. Základy modelování a predikce vývoje krajiny
12. Sociální metabolismus a jeho aplikace ve studiu krajiny (ekologická stopa aj.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK