Metody v SG II - MZ340C02Z
Anglický název: Methods in Social Geography II
Český název: Metody v SG II
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2011 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 60
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://web.natur.cuni.cz/~slamak/sg2.htm
Garant: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
RNDr. Ing. Václav Jaroš
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
RNDr. Martin Šimon, Ph.D.
RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (19.12.2019)
Seminář vzešel z transformace cvičení Geografie obyvatelstva a sídel II a Ekonomická geografie II. Jednotlivé procvičované metody, dovednosti a kompetence rozvíjí specifické potřeby studentů pro obor sociální a regionální geografie a směřují zejména k získání dovedností a kompetencí k tvorbě analytického textu, práce s literaturou, interpretaci a prezentaci výsledků práce. Cílem je připravit studenty pro psaní bakalářské a diplomové práce ze sociální geografie.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (19.12.2019)

Pavlík, Z., Rychtaříková, J., Šubrtová, A. (1986): Základy demografie. Academia. Praha. strana 463.

Vencálek, J., Nováková, B. (1981): Cvičení z geografie obyvatelstva. Pedagogická fakulta v Ostravě.

Pavlík, Z., Kuhnl, K. (1981): Úvod do kvantitativních metod pro geografy. UK Praha. SPN. Praha. strana 110.

Murdych, Z. (1983): Tematická kartografie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Ouředníček, M., Temelová, J., Pospíšilová, L. eds. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České republiky. Karolinum, Praha.

Hendl, J. (2005): Kvalitativní výzkum. Portál.

Dictionary of Human Geography, poslední edice.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (19.12.2019)

Požadavky pro zápočet
1. Aktivní účast ve cvičeních a prezentace výsledků práce. Účast na cvičeních je povinná.
2. odevzdání vypracovaných cvičení v daném termínu a odpovídající formální i obsahové kvality
3. Uznaný/schválený výstup cvičení.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (19.12.2019)

1. Společné vstupní cvičení (Martin Ouředníček)
2. Metodika a design terénního šetření (Martin Ouředníček)
3. Zadání cvičení (Vít Jančák)
4. Kvalitativní metody výzkumu (Martin Šimon)
5. Zpracování terénního šetření (distanční, Martin Ouředníček)
6. Práce s literaturou (Martin Ouředníček)
7. Zpracování 1. zadání (distančně, Václav Jaroš)
8. Odevzdání 1. zadání, diskuze, konzultace (Václav Jaroš)
9. Prezentace výsledků terénního šetření + design bakalářské práce (Petra Špačková/Martin Ouředníček)
10. Zpracování 2. zadání (distančně, Vít Jančák)
11. Kvalitativní metody výzkumu - diskuze (Martin Šimon)
11. Odevzdání 2. zadání, diskuze (Vít Jančák)
13. Udělení zápočtu (Vít Jančák, Petra Špačková)

Další informace k projektu: http://urrlab.cz/cs/profil/metody-v-sg-ii