PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Exkurze (Krajina a společnost) - MZ330T63
Anglický název: Excursion (Lanscape and Society)
Český název: Exkurze (Krajina a společnost)
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, Z [DS]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (15.01.2020)
Jedná se o jedno- či vícedenní exkurzi zaměřenou na komplexní studium krajiny ze sociogeografického i fyzickogeografického pohledu.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Martina Tůmová, Ph.D. (15.01.2020)

Program exkurze se liší dle specifik vybraných navštívených lokalit. Je připraven vždy v dostatečném předstihu před začátkem exkurze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK