PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Terénní cvičení z fyzické geografie - MZ330T01
Anglický název: Physical Geography Field Training
Český název: Terénní cvičení z fyzické geografie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:5/0 Z [dny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (13.12.2019)
Terénní cvičení je určeno k prohloubení a aplikaci znalostí získaných v základních fyzickogeografických přednáškách. Systematicky jsou prezetovány metody geomorfologického výzkumu a podrobné geomorfologické mapování, meteorologická pozorování a měření v terénu, metody hydrologického výzkumu povrchových a stojatých vod, stanovení základních fyzikálních a chemických parametrů, pedologický průzkum a sondování půd, podrobné mapování krajiny a aktuální vegetace.


Literatura
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (17.04.2012)

Základní literatura je shodná s literaturou použitou při výuce základních předmětů z fyzické geografie, tj. geomorfologie, hydrologie, krajinné ekologie, meteorologie a klimatologie, pedologie.

Podle místa, ve kterém v daném roce cvičení probíhá, je doporučena literatura vztahující se k tomuto území; seznam je vždy zveřejněn společně s tématy pro vypracování referátů cca 8 týdnů před začátkem terénního cvičení.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (17.04.2012)

Požadavky pro získání zápočtu:

  • vypracování a prezentace stručného referátu, který se týká používané metodiky či charakteristiky území, ve kterém terénní cvičení probíhá
  • aktivní účast při terénním mapování a měření
  • vypracování protokolů z práce v terénu
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (17.04.2012)

Studenti jsou na místě konání terénního cvičení rozděleni do skupin, ve kterých postupně plní program v těchto dosciplínách:

Geomorfologie - základí metody geomorfologického výzkumu a podrobné geomorfologické mapování terénu

Hydrologie - základní hydrometrické metody a metody používané při výzkumu stojatých vod

Krajinná ekologie a pedologie - metody mapování krajiny a aktuální vegetace, pedologický průzkum a sondování půd

Meteorologie a klimatologie - měření základních meteorologických prvků v terénu a meteorologická pozorování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK