PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Latinská Amerika seminář - MZ330S98
Anglický název: Latin America Seminar
Český název: Latinská Amerika seminář
Zajišťuje: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 30
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://vzor práce
Garant: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Atributy: Regionální geografie - 4.ročník REGG
Geografie - volitelné
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout vzor seminarni prace (1).doc vzor práce doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (17.02.2015)
Seminář navazuje na přednášku Latinská Amerika. Reprezentuje komplexně pojatou regionální geografii různých zemí Latinské Ameriky. Do semináře jsou zváni specialisté odborníci z MZV ČR, členové českého diplomatického sboru v Latinské Americe a latinskoameričtí diplomaté působící v ČR.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (12.02.2017)

Podmínky zápočtu: aktivní účast na semináři,  seminární závěrečná práce a její prezentace

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (30.01.2019)

Předběžný program semináře Latinská Amerika 2018/19

 Místo konání: středa 14.50 – 16.20 hod., posluchárna VĚŽ

datum

přednášející

Název přednášky

20.2.

Eva Janská

Úvod do semináře, organizace a podmínky zápočtu

27.2.

Mgr.Markéta Pilátová, hispanistka a

spisovatelka

 

J.A.Baťa a jeho aktivity v Latinské Americe

6.3.

RNDr. Jiří Vágner, Ph.D., PřF UK Praha

Metropolitní oblasti Latinské Ameriky

13.3.

RNDr. Luděk Šefrna,CSc., PřF UK Praha

Chilská Patagonie

20.3.

Helen Pelipecki  - Brazilka žijící v Česku

Brazil: an overview of the country, links BR-CZ, business cooperation and etiquette

27.3.

Prezentace - 4 referáty po 20 min

 

3.4.

J.E.Liliana De Olarte de Torres-Muga

Ambassador of Peru

Peru - contemporary political and economic situation

10.4.

Ing. Milan Harmáček

bývalý ředitel českých obchodních zastoupení v mnoha zemích Latinské Ameriky

Vývoj obchodních vztahů s Latinskou Amerikou z českého pohledu

17.4.

Ing. Milan Frola

Diplomatický protokol MZV ČR

"Che, Argentina!" (O Argentině vážně i nevážně)

24.4.

Prof. Josef Opatrný, CSc., FF UK Praha, vedoucí Ústavu Iberoamerických studií

Československo a Latinská Amerika po roce 1945

15.5.

Prezentace - referáty a zápočty

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK