PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z regionální fyzické geografie - MZ330S70
Anglický název: Seminar in Regional Physical Geography
Český název: Seminář z regionální fyzické geografie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
Vyučující: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Neslučitelnost : MZ330S63
Je neslučitelnost pro: MZ330S63
Anotace -
Předmětem semináře je diskutovat nad vybranými přírodními regiony světa zejména z pozice fyzickogeografických a geoekologických poměrů. V rámci semináře jsou zařazena témata ze všech kontinentů. Zadání tématu je obvykle vztaženo k určitému problému, který je pro danou oblast specifický.
Poslední úprava: Kliment Zdeněk, doc. RNDr., CSc. (13.12.2019)
Literatura

Témata jsou studenty zpracována na základě studia literatury a dalších podkladů, které si sami vyhledají, nebo které jim vyučující doporučí. Důraz je kladen na využívání cizojazyčné původní odborné literatury.

Poslední úprava: Kliment Zdeněk, doc. RNDr., CSc. (24.05.2018)
Požadavky ke zkoušce

Ke splnění zápočtu je nutná povinná aktivní účast na semináři, zpracování a prezentace daného odborného tématu s využitím doporučené literatury.

Poslední úprava: Kliment Zdeněk, doc. RNDr., CSc. (24.05.2018)
Sylabus

1. Popis účelu semináře fyzické geografie, jeho struktury a časového průběhu. Zadání referátových témat studentům a vysvětlení metodických principů jejich přípravy.

2 . - 12. Referátová vystoupení studentů podle určeného programu a průběžné společné diskuze odborného obsahu a úrovně jednotlivých vystoupení studentů.

 

Poslední úprava: Kliment Zdeněk, doc. RNDr., CSc. (21.02.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK