PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dynamická geomorfologie - MZ330P83Z
Anglický název: Dynamic Geomorphology
Český název: Dynamická geomorfologie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. (13.04.2012)
Přednáška je zaměřena na dynamiku vzájemných vztahů mezi endogenními a exogenními faktory ovlivňujícími vývoj reliéfu. Z hlediska exogenních morfogenetických procesů jsou podrobně charakterizovány interakce uvnitř jednotlivých morfostkulptur (eolické, fluviální, glaciální, periglaciální a svahové).

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (17.12.2019)

CZUDEK T. (2005): Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Brno, Moravské zemské muzeum, 238 s.
DEMEK J. (1987): Obecná geomorfologie. Praha, Academia, 476 s.
KENNETH G.J. (2010): Earth's Land Surface : Landforms and Processes in Geomorphology. London, Sage, 361 s.
RITTER D., KOCHEL R.C., MILLER J.R. (2011): Process geomorphology. Long Grove, Waveland, 560 s.
SUMMERFIELD M.A. (1997): Global Geomorphology. London, Longman, 537 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (17.12.2019)

Podmínkou ukončení je vykonání písemné zkoušky.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. (17.09.2018)

1. Úvod k přednášce dynamická geomorfologie
2. Tektonicky podmíněné geomorfologické procesy
3. Vulkanické procesy
4. Vývoj glaciálního prostředí v geologické minulosti
5. Glaciální procesy
6. Periglaciální procesy
7. Vývoj periglaciálního reliéfu
8. Eolické procesy
9. Fluviální procesy
10. Vývoj nivy
11. Vývoj svahů
12. Svahové procesy - klasifikace a příčiny

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK