PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Geomorfologie a základy geologie - MZ330P68
Anglický název: Geomorphology and Elements of Geology
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Záměnnost : MZ330P100
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: KLIMENT (18.03.2002)
V přednášce se posluchači seznamují se základními zákonitostmi vzniku a vývoje zemského reliéfu, se zvětráváním hornin, s morfogenetickými procesy vnitřními i vnějšími a s tvary vzniklými jejich působením. Cvičení je zaměřeno na vybrané pracovní metody v geomorfologii formou studentských grafických prací, na ukázky vzorků a promítání diapozitivů tvarů reliéfu.


- Horník S. a kol (1986): Fyzická geografie, díl II., SPN Praha, 319 s.

- Demek J. (1987): Obecná geomorfologie. Academia Praha, 476 s.

- Demek J., Zeman J. (1979): Typy reliéfu Země. Academia Praha, 327 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK