PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Příroda velehor - MZ330P543
Anglický název: Nature of High Mountains
Český název: Příroda velehor
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (31.08.2009)
Předmětem výuky tohoto výběrového předmětu je obecná a regionální fyzická geografie velehorských oblastí zaměřená na studium přírodního prostředí a ochranu přírody. Jsou vysvětleny používané definice velehorských oblastí, současné poznatky o orogenetických procesech v kenozoiku a podány základní charakteristiky složek přírodního prostředí velehor.
Dále je přednášena regionální fyzická geografie velehorských oblastí, včetně činnosti člověka život ve velehorách, zvláštní pozornost je věnována historii poznávání pohoří světa a ochraně přírody velehor.Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. (06.05.2015)

Černík A., Sekyra J., (1969): Zeměpis velehor. Academia, Praha, 393 p.
Frisch W., Meschede M., Blakey R., (2011): Plate tectonics: continental drift and mountain building. Springer, Berlin, 212 p.
Kunský J. a kol. (1964-1971): Zeměpis světa. Orbis, Praha. (Velehory popsané ve vybraných kapitolách všech dílů této monografie).
Ollier C.D., Pain C.F., (2000): The Origin of Mountains. Routledge, London, 378 p.

K dílčím obecným a regionálním tématům je zadávána další česká a zahraniční literatura.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. (16.04.2012)

Podmínka získání zápočtu: ústní forma, diskuze o vybraném tématu podle sylabu předmětu.

Podmínka ukončení předmětu: úspěšné vykonání ústní zkoušky.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (31.08.2009)

1. Definice velehorských oblastí, jejich rozšíření a vývoj přírodního prostředí.

2. Obecná fyzická geografie velehorských oblastí Země.

3. Geografické aspekty orogeneze a globální změny klimatu v mladším kenozoiku.

4. Specifické endogenní a exogenní procesy a jevy velehorských oblastí v kvartéru.

5. Recentní dynamika změn prostředí velehor, včetně přírodních ohrožení a rizik.

6. Činnost člověka ve velehorských oblastech světa a ochrana přírodního prostředí velehor.

7. Regionální fyzická geografie velehor Evropy.

8. Regionální fyzická geografie velehor Asie.

9. Regionální fyzická geografie velehor Afriky.

10. Regionální fyzická geografie velehor amerických kontinentů.

11. Regionální fyzická geografie velehor Austrálie a Oceánie.

12. Regionální fyzická geografie velehor polárních oblastí.

13. Opakování dílčích témat jako příprava k zápočtu a zkoušce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK