PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzická geografie Asie - MZ330P38
Anglický název: Physical Geography of Asia
Český název: Fyzická geografie Asie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. (17.12.2019)
Předmět je zaměřen na hlavní fyzicko-geografické aspekty Asie. Jednotlivé přednášky podávají přehled o podnebí, geologické stavbě, povrchu, hydrografii, zalednění, půdách a biomech tohoto kontinentu.

Vhodné pro studenty 3. ročníku bakalářského studia, kteří absolvovali základní přednášky z předmětů hydrologie, geomorfologie, meteorologie a klimatologie, pedologie a biogeografie.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. (17.12.2019)

Frisch, W., Meschede, M., Blakey, R. Plate Tectonics. Heidelberg, Springer, 2011
Gupta, A. The Physical Geography of Southeast Asia. Oxford, Oxford University Press, 2005
Shahgedanova, M. The Physical Geography of Northern Eurasia. Oxford, Oxford University Press, 2003
Šlégl, J. a kol. Světová pohoří. Asie. Praha, Euromedia, 2001

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. (17.12.2019)

Podmínkou ukončení je vykonání ústní případně písemné zkoušky.

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. (17.12.2019)

1. Úvod do fyzické geografie Asie.  Základní údaje o kontinentu, charakteristické rysy a zvláštnosti. Historie objevování Asie a rozvoj přírodovědného poznání. Literatura a podklady pro studium.

2. Geologický vývoj a současná tektonika Eurasie, rizikové přírodní procesy. Hlavní problémy a směry současného výzkumu

3. Orografický přehled severní Asie.

4. Orografický přehled jižní Asie.

5. Kvartérní a současné změny zalednění Asie.

6. Klimatická regionalizace, geneze klimatu hlavních podnebných oblastí Asie.

7 - 8. Hydrologický režim jednotlivých oblastí Asie, charakteristiky různých odtokových režimů. Jezera v Asii ? genetické typy, rizikové procesy způsobené jezery, vliv člověka na jezera ? Aralské jezero.

9. Pedogeografický přehled, pedogeneze hlavních pedogenetických oblastí.

10. Rozmístění a charakteristika jednotlivých vegetačních pásů, původní rostlinné druhy a jejich migrační vývoj. Zoogeografické oblasti.

11. Ochrana přírody a problematika ŽPVýznamné prvky živé a neživé přírody, přehled chráněných oblastí, problémové oblasti a zátěže ŽP, příspěvek ke globálním ekologickým problémům.

12. Význam Asie z hlediska přírodního prostředí Země. Úloha kontinentu v rámci zemského klimatu, oceánské cirkulace, potenciální vlivy na budoucí vývoj přírodního systému Země.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK