PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Pedogeografie - MZ330P20
Anglický název: Pedogeography
Český název: Pedogeografie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Vyučující: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Je neslučitelnost pro: MZ330C01B, MZ330C01A
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (17.03.2018)
Anotace:
Faktory tvorby půd - klima, relief, substrát, živých organizmů,činnost člověka a čas - jsou základem pro popis hlavních půdních procesů a pedogeneze. Složení půd a charakteristiky (znaky a vlastnosti) horizontů jsou studovány z hlediska orientace v našem i mezinárodním klasifikačním systému půd. Pedogeografický princip rozšíření půd na Zemi a v Česku je založen na definování areálů hlavních půdních skupin a jejich prostorovému umístění vzhledem k nejdůležitějším fyzickogeografickým faktorům
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (17.03.2018)

Smolíková, L. Pedologie I. II. Skriptum Praha: SPN, 1982.

Hynek, A. Pedogeografie. SkriptumPraha:  SPN, 1984.

Tomášek, M. Půdy České republiky. Praha: ČGS, 2007.

Přírodovědná periodiky jako Vesmír, Živa, Ochrana přírody apod.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (17.03.2018)

Osnova předmětu:

Faktory tvorby půd.

Složení půd, základní půdní znaky a vlastnosti.

Půdní procesy, režimy.

Půdní horizonty.

Klasifikace půd Česka.

Klasifikace půd mezinárodní (WRBS, USDA).

Rozšíření půd v Česku.

Rozšíření půd na Zemi.

Paleopedologie. Půdní mapy.

Aplikace pedologie při kvalitativním hodnocení půd.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK