PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Biogeografie - MZ330P19
Anglický název: Biogeography
Český název: Biogeografie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (18.12.2019)
Předmět se zaměřuje na charakteristiku rozmístění organismů na Zemi, faktory ovlivňující toto rozmístění, představuje jednotlivé biomy a jejich základní charakteristiky.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (21.03.2019)

Jeník, J., 1998. Ekosystémy: (úvod do organizace zonálních a azonálních biomů). Praha, Karolinum, 135 s.

Hendrych, R., 1984. Fytogeografie. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 220 s.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M. (Eds.), 2001. Katalog biotopů České republiky. Praha, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 304 s.

Breckle, Siegmar-Walter, 2002. Walter's Vegetation of the earth: the ecological systems of the geo-biosphere. 4th ed. Berlin, Springer, 527 s.

Lomolino, M.V., Riddle, B.R., Brown, J.H., 2005. Biogeography. 3rd ed., Sunderland, Sinauer Associates, 845 s.

Prach, K., Štěch, M., Říha, P. (2009): Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. Praha, Scientia, 151s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (21.03.2019)

Podmínka ukončení: úspěšné vykonání zkoušky písemnou či ústní formou.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (21.03.2019)

1. Vznik života, život jako geologická síla
2. Fytogeograficé a zoogeografické členění světa, charakteristika jednotlivých oblastí
3. Faktory ovlivňující rozšíření organismů na zemi, areály rozšíření, způsoby rozšiřování organismů
4. Biodiverzita, horká místa, gradienty biodiverzity, speciace, extinkce
5. Biomy - tropické lesy, savany
6. Biomy - pouště a polopouště, mediterán
7. Biomy - stepi, chladné pouště
8. Biomy - lesy temperátního pásu
9. Biomy - tajga, tundra
10. Dynamika vegetace v holocénu, klasifikace biotopů, biogeografické členění ČR
11. Hlavní ekosystémy ČR - Lesy
12. Hlavní ekosystémy ČR - bezlesí (primární i sekundární)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK