PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úprava vod - MZ330P118
Anglický název: Water Treatment
Český název: Úprava vod
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Vyučující: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (29.03.2019)
Cílem přednášky je seznámit studenty s možnostmi a technologiemi úpravy vody na vodu pitnou. Popsány jsou základní – klasické technologie a technologie nové jako např. membránové procesy, procesy odsolováni mořské vody a možnosti opětovného použití vody.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (29.10.2019)

Strnadová  N a kol.  Technologie vody I, Praha : Vydavatelství VŠCHT, 1999

Žáček L.,   :Chemické a technologické procesy úpravy vody :   Brno  NOEL, 1999; 239 s.

Tesařík I. Vybrané statě z vodárenství II 1984, 1. vyd, česky, SNTL, Praha, 129stran

Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT, Praha 1999

Grünwald A.: Voda a ovzduší 20. Vydavatelství ČVUT, Praha 1999

Sládečková A., Sládeček V.: Hydrobiologie Vydavatelství ČVUT, Praha 1998

Kulda F. : Hodnocení a obnova vodárenských sítí,  Professional Publishing,  2018

Kročová, Š: Strategie dodávek pitné vody, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství2009

Leopold L. B. a Dunne T., 1978: Water in environmental planning. New York.

Horáková M., Janda V., Koller J., Kollerová L., Palatý J., Koubíková J., Pokorná D., Ptáková H., Schejbal P., Smrčková Š., Strnadová N. a Sýkora V., 2003: Analytika vody.VŠCHT Praha

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (29.10.2019)

Zkouška

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (29.10.2019)

Vodárenství – stručná historie vodárenství

Vodovodní řady a jejich problematika

Předúprava surové vody

Činidla a jejich dávkování

Míchání – tvorba suspenze

Separace suspenze

Filtrace

Hygienické zabezpečení

Vodárenské kaly

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK