PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktická hydrochemie - MZ330P117
Anglický název: Practical Hydrochemistry
Český název: Praktická hydrochemie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Libuše Benešová, CSc.
Vyučující: Ing. Libuše Benešová, CSc.
prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (29.03.2019)
Cílem přednášky je seznámení se s charakterem a vodního hospodářství v ČR. Jsou popsány a anomální vlastnosti, jejich význam, požadavky na jakost přírodních a užitkových vod, vody pitné a vod odpadních Jsou popsána ochranná pásma vodních toků, problémy s onemocněními, vznikajícími ze znečištěné vody, problematika balených vod a problematiky potřeby a spotřeby vody.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D. (29.03.2019)

1. Pitter P. : Hydrochemie -  VŠCHT Praha (4. vydání, 2009)

2. Richter M.    Technologie ochrany životního prostředí - Ochrana čistoty vod, Ústí n.L.,2005, skripta -  richter@fzp.ujep.cz

3. Říhová Ambrožová Jana: Aplikovaná a technická hydrobiologie, VŠCHT Praha (2. vydání, 2003 (2007 dotisk))

4. Strnadová, N., Janda, V.: Technologie vody
www(VŠCHT - Vysoká Škola Chemicko-Technologická v Praze)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (29.10.2019)

Zápočet a zkouška

Sylabus
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (29.10.2019)

Základní právní předpisy

Voda jako fenomén, vznik vody,  abnormální chování vody, vlastnosti vody,

Vodní zdroje, rozdělení vody na Zemi, Šetření vodou – IWRM, virtuální voda,

Pitná voda, požadavky na kvalitu pitné vody, stanovení limitních hod, Základní stanovované parametry  a způsob jejich stanovení.

Faktory ovlivňující vodní zdroje, zdroje znečištění , srážkové vody, kyselé srážky, podzemní vody, povrchové vody, hodnocení ekologického stavu toku

Ochranná pásma vodních zdrojů, jejich rozdělení a charakteristika, vodní stres

Hygienická rizika spojená s vodou, vstup rizikových látek do organismu, houby a plísně, bakteriální infekce,  protozoální infekce , virová onemocnění, chemické příčiny nemocí.

Balená voda , druhy balených vod, problematika kvality balených vod, výhody a nevýhody.

 

Předmět je doplněn exkurzemi do laboratoří VUV TGM, Zemědělské univerzity a povodí Vltavy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK