PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzikální limnologie - MZ330P115
Anglický název: Physical Limnology
Český název: Fyzikální limnologie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Petra Havlíková, Ph.D.
RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (25.10.2019)
Předmět je zaměřen na studium stojatých vod. Důraz je kladen na genetickou klasifikaci přírodních a antropogenních jezer a na rybníky a přehradní nádrže se zaměřením na Česko; dále na metody limnologického výzkumu a teplotní, kyslíkové, světelné a chemické poměry stojatých vod. Pozornost je věnována i sedimentům stojatých vod.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (25.10.2019)

Zápočet - aktivní účast na terénním cvičení a následné práci v laboratoři nad odebranými vzorky.

Zkouška - písemná zkouška z témat probraných na přednáškách a cvičení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK