PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do studia hydrologie - MZ330P112
Anglický název: Introduction to the Study of Hydrology
Český název: Úvod do studia hydrologie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (24.10.2019)
V předmětu je prezentován význam hydrologie jak z teoretického vědního hlediska, tak z hlediska praktických společenských potřeb a uplatnění absolventů v praxi. Studenti se seznamují s vývojem a současným pojetím vědního oboru, s aktuálně řešenými odbornými tématy a problémy. V rámci semináře se učí vyhledávat relevantní vědecké zdroje, zpracovávat a prezentovat odborná témata s osvojením si citační etiky. Součástí jsou exkurze na vybraná hydrologicky zaměřená pracoviště.
Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (24.10.2019)

Odborné hydrologicky zaměřené časopisy

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK