PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia hydrologie - MZ330P112
Anglický název: Introduction to the Study of Hydrology
Český název: Úvod do studia hydrologie
Zajišťuje: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
doc. RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
doc. RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.
Anotace -
V předmětu je prezentován význam hydrologie jak z teoretického vědního hlediska, tak z hlediska praktických společenských potřeb a uplatnění absolventů v praxi. Studenti se seznamují s vývojem a současným pojetím vědního oboru, s aktuálně řešenými odbornými tématy a problémy. V rámci semináře se učí vyhledávat relevantní vědecké zdroje, zpracovávat a prezentovat odborná témata s osvojením si citační etiky. Součástí jsou exkurze na vybraná hydrologicky zaměřená pracoviště.
Poslední úprava: Kliment Zdeněk, doc. RNDr., CSc. (24.10.2019)
Literatura

Odborné hydrologicky zaměřené časopisy

Poslední úprava: Kliment Zdeněk, doc. RNDr., CSc. (24.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK