PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Geografická exkurze - MZ300T01
Anglický název: Geographical Excursion
Český název: Geografická exkurze
Zajišťuje: Sekce geografie (31-301)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:7/0 Z [dny/semestr]
Počet míst: 120
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Vysvětlení: Nutné vyplnění přihlášky: https://goo.gl/DysMiH
Další informace: https://goo.gl/DysMiH
Garant: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. (18.12.2019)
Exkurze je koncipována jako komplexní geografická exkurze propojující poznatky z fyzické geografie, socální geografie, geoinformatiky a regionální geografie a předkládá tak možnost komplexního vnímání krajiny. Exkurze je zaměřena na "Problémy rozvoje příhraničních oblastí: Společnost v krajině česko-rakouského pohraničí" a probíhá v oblasti Jindřichohradecka a rakouského Waldviertelu.

Termín exkurze: 16.-22. 6. 2019

Organizační zajištění: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., Mgr. Lukáš Brůha, Ph.D., Ing. Miroslav Čábelka, doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc., RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D., RNDr. Radim Perlín, Ph.D., RNDr. Dušan Romportl, Ph.D., RNDr. Luděk Šefrna, CSc.

• studenti se na exkurzi zapisují elektronicky do připraveného formuláře v SIS do 10. 3. 2019: https://goo.gl/DysMiH

• orientační cena exkurze na studenta 2000 Kč (cena zahrnuje ubytování a stravu, nezahrnuje dopravu na místo)
• s sebou je třeba mít funkční jízdní kolo
• rozšiřující informace o trasách exkurzí a nezbytném vybavení budou zveřejněné s dostatečným předstihem
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK