PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Demography for foreign students (non-demographers) - MZ300E006
Anglický název: Demography for foreign students (non-demographers)
Zajišťuje: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Vyučující: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Syllabus_ Demography_FSnonD.docx RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Kučera, CSc. (30.10.2019)
Kurz je koncipován jako průřezový kurz demografie zahrnující všechna hlavní témata a znalosti relevantní pro základní porozumění procesu demografické reprodukce a vývoje populačních systémů. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji analytických dovedností, základním dovednostem v oblasti interpretace demografických ukazatelů a porozumění výsledkům demografických prognóz. Studenti se seznámí se základními teoretickými i empirickými poznatky a prognostickými představami o populačním vývoji světa a vybraných zemí. Absolvování předmětu je předpokladem pro hlubší studium oboru a jeho specifických problémů.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (25.10.2019)

V angličtině:
Demeny, Paul and Geoffrey McNicoll (eds.). 1998. The Reader in Population and
Development. New York: St. Martin's Press.
Fialová, Ludmila et al. 2009. Population Development in the Czech Republic 2007. Prague: SLON.
Hinde, Andrew. 1998. Demographic methods. London: Arnold.
van de Kaa, Dirk. 1987. Europe’s second demographic transition. Population Bulletin 42, 1 (March).
Livi-Bacci, Massimo. 1997. A Concise History of World Population. Oxford: Blackwell Publishers.
Nam, Charles. 1994. Understanding Population Change. Itasca, Ill.: F.E.Peacock, Inc.
Poston, Dudley L. and Michael Micklin (eds.). 2006. Handbook of Population. Heidelberg: Springer.
Preston, Samuel, Patrick Heuveline and Michel Guillot. 2001. Demography. Measuring and Modeling Population Processes. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
PRB’s Population Handbook. 6th Edition. 2011. Washington, D.C.: Population Reference Bureau
Siegel, Jacob S. and Swanson, David A. 2004. The Methods and Materials of Demography. Bradford: Emerald Group Publishing
Weeks, John R. 2007. Population: An Introduction to Concepts and Issues (10th ed.) Florence, KY: Wadsworth Publishing
Wunsch, Guillaume J. and Marc G. Termote. 1978. Introduction to Demographic Analysis. Principles and Methods. New York and London: Plenum Press.

Ve franouzštině:
Henry, Louis. 1984. Démographie, analyse et modeles. Paris: INED.
Pressat Rolland. 1961. L'analyse démographique. Paris: Presses Universitaires de France (also available in English)
Vandeschrick, Christophe. 2000. Analyse démographique. Louvain-la-Neuve/Paris: Académia/L'Harmattan (available also in Russian)

V ruštině:
Boyarskiy, A.Ya. (ed.). 1985. Kurs demografii. Moskva: Finansi i statistika.
Denisenko, Michail B. and Nataliya M. Kalmykova. 2007. Demografiya. Uchebnoye Posobiye. Moskva: Infra-M.
Medkov, V.M. 2003. Osnovy demografii. Feniks: Rostov-na-Donu.
Vanderskrik, Kristof. 2005. Demograficheskij analyz. Moskva: Gaudeamus.


Multilingual Demographic Dictionary Project on http://demopaedia.org/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Kučera, CSc. (30.10.2019)

V průběhu kurzu každý student vypracuje a na závěrečném semináři prezentuje příspěvek na vybrané téma.

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné získat zápočet a složit předepsanou písemnou zkoušku. Kritériem pro získání zápočtu je aktivní účast na cvičeních, vypracování zadání referátu a úspěšná prezentace příspěvku na závěrečném semináři.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Barbora Janáková Kuprová (25.10.2019)

Sylabus je dostupný v anglickém jazyce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK