PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový projekt I (učitelské studium) - MZ300DPMA
Anglický název: Diploma project
Český název: Diplomový projekt I (učitelské studium)
Zajišťuje: Sekce geografie (31-301)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Helena Janů (19.04.2012)
Individuální konzultace vedoucího práce s diplomantem.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Helena Janů (19.04.2012)

FERJENČÍK, J. (2000): Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Portál, Praha, 255 s.

HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Portál, Praha, 583 s.

HENDL, J. (2005): Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Portál, Praha, 407 s.

CHRÁSKA, M. (2007): Metody pedagogického výzkumu. Grada, Praha, 265 s.

MAŇÁK, J., ŠVEC, V. a kol. (2004): Cesty pedagogického výzkumu. Paido, Brno, 78 s.

PUNCH, K. F. (2008): Úspěšný návrh výzkumu. Portál, Praha, 230 s.

SKUTIL, M. a kol. (2011): Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Portál, Praha, 254 s.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEDOVÁ, K. a kol. (2007): Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál, Praha, 377 s.

STRAUSS, A., BOBINOVÁ, J. (1999): Základy kvalitativního výzkumu. ALBERT, Brno, 228 s.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Helena Janů (19.04.2012)

Zápočet bude udělen za aktivní přístup k řešení tématu a odevzdání řešerše literatury dle zadání školitele.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK