PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyzická geografie a geoekologie - MSZZN001
Anglický název: Physical Geography and Geoecology
Český název: Fyzická geografie a geoekologie
Zajišťuje: Studijní odbor (31-640)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Prerekvizity : MDIPL003
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1)
1 Obecná a regionální fyzická geografie
Tématický okruh 2 (TO2) z nabídky 2
1 Geomorfologie
2 Hydrologie
3 Meteorologie a klimatologie
4 Pedologie a ochrana půdy
5 Biogeografie a krajinná ekologie
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK