Demografie - MSZD009
Anglický název: Demography
Český název: Demografie
Zajišťuje: Studijní odbor (31-640)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Prerekvizity : MDIPL003
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1)
1 Demografie
Tématický okruh 2 (TO2) z nabídky 2
1 Demografická analýza
2 Populační politika
3 Populační teorie
4 Aplikovaná demografie
5 Vývoj obyvatelstva Evropy
6 Historická demografie
7 Demografie rodin a domácností
9 Regionální demografie
Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (04.04.2022)

Předmět demografie v rámci státní závěrečné magisterské zkoušky zahrnuje ve své povinné části otázky zaměřené na demografickou analýzu a na podmínky a charakter demografické reprodukce. Druhý volitelný tematický okruh, ze kterého si student volí dvě podtémata, pak zahrnuje problematiku populační politiky, demografických teorií, aplikované demografie, vývoje obyvatelstva Evropy, historické demografie, demografie rodin a domácností.

Zkušební okruhy jsou na https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/studium/statni-zaverecna-zkouska/zkusebni-okruhy/zkusebni-okruhy-2013-magisterska-zkouska-3/at_download/file .