PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná analytická chemie - MSZCN049
Anglický název: Applied Analytical Chemistry
Český název: Aplikovaná analytická chemie
Zajišťuje: Studijní odbor (31-640)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Prerekvizity : MDIPL003
Sylabus

Témata probíraná v předmětech Elektrochemické metody (MC230P03N), Separační metody (MC230P05N) a Spektrometrické metody (MC230P04N).

Část státní zkoušky MSZCN049 se koná kombinovanou formou. Písemný test se koná jako první; je při něm dovoleno používat psací potřeby a neprogramovatelnou kalkulačku. Doba na řešení písemného testu  je jedna hodina. Při hodnocení testu jsou jednotlivé úlohy bodovány (není užíváno záporných bodů). Po oznámení výsledků testu následuje pohovor nad testem. Výsledná známka této části je stanovena hodnocením testu a pohovoru.

Poslední úprava: Řehořová Kamila (19.07.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK