PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecná analytická chemie - MSZCN048
Anglický název: General Analytical Chemistry
Český název: Obecná analytická chemie
Zajišťuje: Studijní odbor (31-640)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Prerekvizity : MDIPL003
Sylabus

Témata probíraná v předmětech Teoretické základy analytické chemie (MC230P07) a Chemometrie (MC230P09).

Část státní zkoušky MSZCN048 se koná kombinovanou formou. Písemný test se koná jako první; je při něm dovoleno používat psací potřeby a neprogramovatelnou kalkulačku. Doba na řešení písemného testu  je jedna hodina. Při hodnocení testu jsou jednotlivé úlohy bodovány (není užíváno záporných bodů). Po oznámení výsledků testu následuje pohovor nad testem. Výsledná známka této části je stanovena hodnocením testu a pohovoru.

Poslední úprava: Řehořová Kamila (19.07.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK