Experimentální metody makromolekulární chemie - MSZCN030
Anglický název: Experimental methods of Macromolecular Chemistry
Český název: Experimentální metody makromolekulární chemie
Zajišťuje: Studijní odbor (31-640)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://www.natur.cuni.cz/chemie/fyzchem/studium
Prerekvizity : MDIPL003
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS