Evoluční biologie - MSZBN036
Anglický název: Evolution Biology
Český název: Evoluční biologie
Zajišťuje: Studijní odbor (31-640)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, SZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1) z nabídky 1
1 Obecná evoluční biologie, mechanismy evoluce
Tématický okruh 2 (TO2) z nabídky 1
1 Biodiverzita
Tématický okruh 3 (TO3) z nabídky 1
1 Biogeografie
2 Molekulární fylogenetika a metody rekonstrukce evoluce
3 Srovnávací a systematická zoologie
4 Srovnávací a systematická botanika
5 Mikrobiologie a protistologie
6 Bioinformatika
7 Ekologie společenstev
8 Biomy Země
9 Oceánografie a biologie mořského prostředí
10 Ochrana přírody