PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2015/2016
   Přihlásit přes CAS
Služby knihoven a informační zdroje na PřF UK v praxi - MS750P01
Anglický název: Library services and information sources on Faculty of Science in use
Zajišťuje: Oddělení podpory vědy (31-650)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2014 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 60
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: Mgr. Eva Tesaříková Březinová
Vyučující: Mgr. Eva Tesaříková Březinová
Anotace -
Poslední úprava: BALVIN (16.06.2006)
Předmět je určen pro studenty všech oborů vždy v zimním semestru každého akademického roku. Cvičení probíhá ve skupinách 20 studentů v počítačové učebně ve dvouhodinových blocích 1x za 14 dní.

Cílem předmětu je seznámit studenty s dostupnými informačními zdroji pro oblast přírodních věd a s praktickými metodami efektivního vyhledávání, získávání a zpracování informací. Tyto metody jsou nezbytné pro samostatné sledování odborné literatury, její využití při studiu, vědecké práci i správném psaní odborných textů.
Literatura
Poslední úprava: BREZEAFF/FF.CUNI.CZ (24.09.2013)

Internetové stránky dostupných elektronických informačních zdrojů.

ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídící znak 01 0197.

http://www.citace.com/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: BALVIN (16.06.2006)

Test dovedností zaměřený na přístupné elektronické informační zdroje, online katalog knihoven PřF UK a další služby knihoven.

Krátká práce na vlastní odborné téma ve formě elektronické publikace na internetu zaměřená na vlastní postupy vyhledávání, uvedení platných hypertextových odkazů na odborný článek z elektronických databází (přístupných z fakultní sítě) včetně anotací, bibliografické rešerše a správně sepsaných bibliografických citací.

Sylabus -
Poslední úprava: BREZEAFF/FF.CUNI.CZ (24.09.2013)
  • Online Centrální katalog knihoven UK.
  • Bibliografické citace, citační manažery.
  • Elektronické databáze, elektronické časopisy, elektronické knihy.
  • Rešerše a rešeršní strategie.
  • Základy elektronického publikování (Google Apps).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK