PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář z teoretické biologie - MS720S25Z
Anglický název: Seminary of theoretical biology
Český název: Seminář z teoretické biologie
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.
doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Mgr. Jana Švorcová, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.
Mgr. Jana Švorcová, Ph.D.
Atributy: Povinná filosofie - zápočet
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Švorcová, Ph.D. (17.03.2019)
Seminář z teoretické biologie je primárně místem setkávání studentů magisterského a doktorského studijního oboru Teoretická a evoluční biologie. Na semináři jsou ovšem vítáni i studenti jiných biologických či přírodovědeckých oborů stejně tak jako například studenti filosofických, matematických a statistických oborů ze zájmem o problematiku živých systémů.

Cílem semináře je identifikace a projasnění základních pojmů teoretické biologie a osvojení si heuristických a metodologických technik a přístupů uplatňujících při konceptualizaci klíčových charakteristik života a jeho evoluce.

Prostor bude věnovat zejména moderované diskuzi. Cílové téma bude na začátku každého kolokvia stručné uvedeno (15-20 min) a dáno do patřičných, současných i historických, myšlenkových kontextů. V rámci semináře se rovněž budeme věnovat praktickým problémům, kterým musejí čelit studenti při psaní svých prvo-publikací. Seminář z teoretické biologie tak obecně nabízí platformu pro diskuzi aktuálních teoretických i metodologických problémů v rámci výzkumné práce jednotlivých účastníků. Nepravidelně se v rámci semináře vystoupí i hosté s příspěvky, které se budou dotýkat aktuálních objevů a budoucích perspektiv v teoretické a evoluční biologii a příbuzných oborech.
Seminář je rovněž soustředěný na aktivní výměnu zkušeností, diskuse o aspektech jednotlivých doktorských projektů a informace o aktuálním dění v oboru. Forma, průběh a struktura semináře je modifikována dle aktuálního stavu oboru a dohodou mezi vedením semináře a příslušnými studenty. Předpokládá se aktivní účast doktorandů (referáty, přednášky etc.). Seminář probíhá v anglickém jazyce.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jacques Joseph, Ph.D. (09.01.2020)

what is TB
Variation (random, faciliated)
Selection (what is, creative function)
Reciprocal causation
Function (selected effect, causal role funtion,
Complexity
Organization
hierarchy / heterarchy
biological emergence
fitness

Např. zimní semestr 2018/2019
11.10. Úvod k semináři (Kleisner, Markoš, Švorcová)
18.10. Jan Toman Evolution of evolvability: from bad to worse (diskuze nad vydanou publikací)
25.10. Jan Toman Stability based sorting (diskuze nad vydanou publikací)
1.11. Vojtěch Fiala Cross-cultural perception of sexual dimorphism (and attractiveness) in human face.
(prezentace tématu disertační práce a dosavadních výsledků výzkumu)
8.11. Yeşim Semchenko: RStudio-ShinyApp (prezentace vlastní aplikace)
15.11. Vilém Uhlíř – Concepts of causality (diskuze nad rozpracovanou knihou)
22.11. Pavel Pecháček The Ultraviolet World of Brimstones and other Butterflies (prezentace závěrečné podoby
disertační práce)
29.11. Tomáš Mihulka  Interdisciplinarity in the Life Sciences and their Philosophy. (reportáž z konference)
6.12. Jana Švorcová On process biology (reportáž z konference)
13.12. Andres Kurismaa Revisiting the neoteny concept: Criticisms by Portmann and Leroi-Gourhan. (diskuze
nad rozpracovanou publikací)
20.12. Ivan Loginov - František Mareš and Czech theoretical biology in the early 20th century. (prezentace
tématu rozpracované publikace)
10.1. zápočtový týden

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK