PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do religionistiky - MS720S242
Anglický název: Introduction to religionistics
Český název: Úvod do religionistiky
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Vyučující: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Neslučitelnost : MS720P92K, MS720P922, MS720P923
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Fotky a věci.pptx Prezenťák k přednášce na semináři katedry doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_01_audio_only.m4a Úvodní přednáška o úskalích religionistiky doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_01.mp4 Úvodní přednáška o úskalích religionistiky doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_01.ppt prezenťák k 1. přednášce doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_02_audio_only.m4a Základní pojmy: mýtus, rituál, mana, fetiš, epidemia, tabu doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_02.mp4 Základní pojmy: mýtus, rituál, mana, fetiš, epidemia, tabu doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_02.ppt prezenťák k 2. přednášce doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_03_audio_only.m4a Typologie a fenomenologie náboženství doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_03.mp4 Typologie a fenomenologie náboženství doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_03.ppt prezenťák k 3. přednášce doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_04_audio_only.m4a Dějiny náboženství doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_04.mp4 Dějiny náboženství doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_04.ppt prezenťák k 4. přednášce doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_05_audio_only.m4a Eleusinská mystéria a úvod k Řecku doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_05.mp4 Eleusinská mystéria a úvod k Řecku doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_05.ppt Eleusinská mystéria a úvod k Řecku doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_06_audio_only.m4a Generace bohů a jednotlivá hlavní božstva doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_06.mp4 Generace bohů a jednotlivá hlavní božstva doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_07_audio_only.m4a Judaismus doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_07_.mp4 Judaismus doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_07.ppt Judaismus doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_08_audio_only.m4a Křesťanství: charakteristika a kanonické spisy doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_08.mp4 Křesťanství: charakteristika a kanonické spisy doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_09_audio_only.m4a Církev, liturgie, dogmata doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_09.mp4 Církev, liturgie, dogmata doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_09.ppt Církev, liturgie, dogmata doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_10_audio_only.m4a Islám, Indie, Buddha, Čína... doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_10.mp4 Islám, Indie, Buddha, Čína... doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_10.ppt Islám, Indie, Buddha, Čína... doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_11_audio_only.m4a Ateismus, koevoluce s křesťanstvím doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_11.docx Ateismus, koevoluce s křesťanstvím doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_11.mp4 Ateismus, koevoluce s křesťanstvím doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_12_audio_only.m4a Kontroverzní témata doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_12.mp4 Kontroverzní témata doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig_12.ppt Kontroverzní témata doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Relig6.ppt Řečtí bohové, k tomu něco málo o náboženství Latinů doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Anotace
Co je náboženství. Rozdíly a styčné body s filosofií; rozdíly a vědou. Mají různá náboženství něco společného? Typologie různých náboženství. Mýtus, ritus, nebe, sakrální a profánní, místo člověka, "probuzení", "spása", "věčnost"... Různá hlediska na náboženství - theologické, filosofické, etické, sociologické - a problémy adekvátnosti těchto hledisek.
Příklady na různých náboženstvích, nejvíce na starém Řecku a na křesťanství.
V rámci kurzu se posluchač nedozví, které náboženství je pravé. Ba ani to, zda správný postoj je náboženský nebo ateistický.

V letním semestru 2023/24 opět: Čtvrtky od 15:40 ve Viničné 7, v místnosti B2P = "Půda nová".

Konuzultace zatím po domluvě e-mailem.

Poslední úprava: Kratochvíl Zdeněk, doc. Mgr., Dr. (14.02.2024)
Literatura

Moje články na serveru osel.cz psané jako loňská částečná náhrada přednášek (letos už to je jenom navíc mimo program):


Problémy s dějinami náboženství  http://www.osel.cz/11076-problemy-s-dejinami-nabozenstvi.html

Eleusinská mystéria  http://www.osel.cz/11085-eleusinska-mysteria.html

Řecké náboženství  http://www.osel.cz/11093-recke-nabozenstvi.html

Menšinové proudy v řeckém náboženství http://www.osel.cz/11098-kapka-cizi-krve-v-reckych-zilach.html

Velikonoce http://www.osel.cz/11116-velikonoce-vzkriseni-pesach-nebo-svatky-jara.html

Křesťanství v 1. století – Text http://www.osel.cz/11130-krestanstvi-v-1-stoleti-texty.html

Křesťanství v 1. století – Obecné vlastnosti a zvláštnosti  http://www.osel.cz/11142-krestanstvi-v-1-stoleti-obecne-vlastnosti-a-zvlastnosti.html

Vývoj křesťanských nauk a institucí od 1. do 4. století  https://www.osel.cz/11161-vyvoj-krestanskych-nauk-a-instituci-od-1-do-4-stoleti.html 

Ke změnám náboženství a society v pozdní antice i v naší době  https://www.osel.cz/13407-veliky-buh-pan-zemrel.html

Rozcestník fotogalerií řeckých bohů i příšerek najdete na adrese: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zde/Greek_deities

 

Doporučená literatura ke kurzu Úvod do Religionistiky

Mircea Eliade: Mýty, sny a mystéria, Praha 1998 (Oikúmené)
Mircea Eliade: Dějiny náboženského myšlení I - III, Praha 1995 (Oikúmené)
Mircea Eliade: Od Zalmoxida k Čingischánovi, Praha 1997 (Argo)

Karl Kerényi: Mytologie Řeků I - II, Praha 1996, 1998 (Oikúmené)
Pausaniás: Cesta po Řecku, Praha 1973 (Antická knihovna)
Homéros: Odysseia, Praha 1945 (Plzák 1945)
Nejstarší řecká lyrika, Praha 1981 (Svoboda, Antická knihovna)
Aischylos, Oresteia, www.fysis.cz
Sofoklés: Král Oidipús, Brno 1999 (Větrné mlýny a HaDivadlo)
Sofoklés: Tragédie, Praha 1975 (Svoboda, Antická knihovna)
Eurípidés: Héraklés a jiné tragédie, Praha 1988 (Svoboda, Antická knihovna)
Eurípidés: Hippolytos a jiné tragédie, Praha 1986 (Svoboda, Antická knihovna)
Eric R. Dodds: Řekové a iracionálno, Praha 2000 (Oikúmené)
Eric R. Dodds: Pohané a křesťané ve věku úzkosti, Praha 1994 (Petr Rezek)

Genesis, překlad s výkladem, Praha 1968 (Kalich, Starý zákon 1)
Jób, překlad s výkladem, Praha 1981 (Kalich, Starý zákon 8)
Hans Bardtke, Příběhy ze starověké Palestiny, Praha 1988 (Vyšehrad)

Petr Pokorný: Úvod do Nového zákona, Praha 1993 (Kalich)
Francois Vouga: Dějiny raného křesťanství, Praha-Brno 1997 (Vyšehrad-CDK)
Evangelium podle Jana - ve vydáních Nového zákona
Skutky apoštolů - ve vydáních Nového zákona
Petr Pokorný: Píseň o Perle - Tajné knihy starověkých gnostiků, Praha 1986 (Kalich)
Vratislav Šmelhaus: Řecká patrologie, Praha 1972 (Kalich, skriptum ETF)
Dušan Lužný: Nová náboženská hnutí, Brno 1997 (MU)

Anna Cheng: Dějiny čínského myšlení, Praha 2006 (DharmaGaia)
Chuej-neng: Tribunová sútra šestého patriarchy, Praha 1988 (Odeon, Světová četba 533)
Mistr Čuang: Vnitřní kapitoly, Praha 1992 (Odeon, Světová četba 578)

Dušan Zbavitel a kol.: Bohové z lotosovýma očima, Praha 1986 (Odeon)
Védské hymny, Praha 2000 (DharmaGaia)
Bhagavadgíta, Praha 1976 (Odeon)

Mýty staré Mezopotámie, Praha 1977 (Odeon)
Oběti ohňům, Praha 1985 (Odeon)

Poslední úprava: Kratochvíl Zdeněk, doc. Mgr., Dr. (04.04.2024)
Požadavky ke zkoušce

Ústní zkouška, dle volby studenta buď z rozsahu odpřednášené látky nebo z alespoň jednoho titulu z doporučené literatury, pochopeného v konextu onoru.

Poslední úprava: KRATOCHV/NATUR.CUNI.CZ (26.04.2012)
Sylabus

Okruhy témat:

1. Religionistika jako popis náboženských jevů "zvenku". Co je a není náboženství? Obrovská diverzita náboženských projevů, mezi nimiž se všechny proudy křesťanství, islámu a ateismu krčí těsně vedle sebe, daleko od ostatních, které vyplňují plochu možností. Nevhodná kriteria pro popis náboženství: pravé a nepravé, rozumné a nerozumné, mravné a nemravné, živé a mrtvé, světové, podle počtu bohů...

2. Slovníček: mana, tabu, mýtus, ritus...

3. Vhodná kriteria pro popis náboženství podle míry akcentu na: mýtus, rituál, regulaci praktického života (oděv, jídlo, pití, sex), nauku, posvátný text, zobrazování, náboženskou instituci (např. církev v křesťanství), hudbu, tanec, divadlo, misie, víru, možnost sdílení s jiným náboženstvím, etnicitu...

4. Náboženské jevy v paleolitu. Náboženské tradice neolitu a chalkolitu, zemědělská metaforika. Příklad náboženské tradice bronzové doby: Gilgaméš.

5. Řecké náboženství nejlépe známý jako příklad náboženství bez instituce, bez posvátných textů, bez nauky, bez misie, bez role víry; zato s maximem mýtů a zobrazování, včetně role toho, co my považujeme za umění nebo za sport. Věštírny.

6. Nestandardní a menšinové proudy v řeckém náboženství:

a) Mysteria jako relikt bronzové doby.

b) Reinkarnační nauka v rámci reformních "očuistných" proudů - náboženská inovace neznámého původu.

7. Judaismus - dějiny, posvátné spisy, posvátnost písma. Stvoření.

8. Křesťanství - dějiny v 1. století, Nový zákon.

9. Křesťanství - obsah evangelií, vznik církve, vznik nauky, dějiny do nové doby.

10. Latinské náboženství (předkřesťanské) jako příklad zdroje rozlišení na "přirozené" a "nadpřirozené".

Islám - posvátný text, dějiny...

11. Letmé srovnání s asijskými náboženskými tradicemi: Indie, Buddha, Čína.

12. Ateismus a náboženství. Jaké je reálné náboženství současné globaliozované kultury? Nevíme.

Poslední úprava: KRATOCHV/NATUR.CUNI.CZ (26.04.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK