Archaické myšlení - MS720P932
Anglický název: Archaic Thought
Český název: Archaické myšlení
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
Neslučitelnost : MS720P93K, MS720P93Z, MS720P933
Je neslučitelnost pro: MS720P93Z, MS720P933, MS720P93K
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Základní rozdíly archaického a novodobého myšlení, vztah archaického myšlení a mýtu, rozdíly v psychických
obsazích archaických a moderních kultur, rozdílná distribuce rizik i zdrojů úspěchu v obou systémech, archaické
představy o synchronicitách a divinaci, archaické chápání souvislostí světa a lidského údělu, důvody zájmu o
archaické myšlení v nové době.
Poslední úprava: GAJDOS (12.04.2002)