PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Filosofie živé přírody - MS720P913
Anglický název: Philosophy of Living Nature
Český název: Filosofie živé přírody
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Vyučující: doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Neslučitelnost : MS720P91K, MS720P91Z, MS720P912
Je neslučitelnost pro: MS720P823, MS720P24Z, MS720S202, MS720P603, MS720P602, MS720P243, MS720P82K, MS720P60K, MS720P24K, MS720S20Z, MS720P91Z, MS720P91K, MS720P912, MS720P60Z, MS720P82Z, MS720P822
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout FZP.pdf Novější text z roku 2006. Je lepší než vydaná starší verze z roku 1994, ale horší než to, co říkám na přednáškách. (ještě pořád moc důvěřuje fenomenologii a málo přírodě a přírodovědě.) doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_01_audio_only.m4a O čem a jak, příroda a jednotlivé přirozenosti doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_01.mp4 O čem a jak, příroda a jednotlivé přirozenosti doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_01.ppt prezeťák 1. přednášky doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_02_audio_only.m4a Uchopování přirozeností, zvěcnění, redukce doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_02.mp4 Uchopování přirozeností, zvěcnění, redukce doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_02.ppt prezenťák 2. přednášky doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_03_audio_only.m4a Kontexty věci, spojitost, zadní strany, svět, část a celek, povrch a vnitřek, hmota doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_03.mp4 Kontexty věci, spojitost, zadní strany, svět, část a celek, povrch a vnitřek, hmota doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_03.ppt Kontexty věci, spojitost, zadní strany, svět, část a celek, povrch a vnitřek, hmota doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_04_audio_only.m4a Hmota, hmotnost doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_04.docx Hmota, hmotnost doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_04.mp4 Hmota, hmotnost doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_05_audio_only.m4a Prostor doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_05.docx Prostor doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_05.mp4 Prostor doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_06_audio_only.m4a Čas doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_06.docx Čas doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_06.mp4 Čas doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_07_audio_only.m4a Poznávací redukce, hmota a čas doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_07.docx Poznávací redukce, hmota a čas doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_07.mp4 Poznávací redukce, hmota a čas doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_08_audio_only.m4a Čas a poznatelnost, náhoda a nutnost, evoluce doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_08.docx Čas a poznatelnost, náhoda a nutnost, evoluce doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_08.mp4 Čas a poznatelnost, náhoda a nutnost, evoluce doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_09_audio_only.m4a Reduktivní poznávání živáčků doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_09.docx Reduktivní poznávání živáčků doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_09.mp4 Reduktivní poznávání živáčků doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_10_audio_only.m4a Mezi obrazy uchopených přirozeností doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_10.docx Mezi obrazy uchopených přirozeností doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_10.mp4 Mezi obrazy uchopených přirozeností doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_11_audio_only.m4a Virtuální (realtia) doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_11.docx Virtuální (realtia) doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout FZP_11.mp4 Virtuální (realtia) doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Příroda a věci.pptx Příroda a věci (prezentace k přednášce) doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
stáhnout Vzajemne.pptx Vzájemné uchopování přirozeností (prezentace k přednášce) doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr.
Anotace -
Pro běh kurzu v letním semestru 2024:

Předpokládám, že začneme ve čtvrtek 22. února ve Viničné 7, v místnosti P26 (vedle hrdličkova muzea za sekretariátem naší katedry) v 12:20. Bude to úvodní přehled o problémech oboru. Do té doby si projděte zdejší nabídku souborů z minulých let.

Téma zůstává:
Cesta k chápání přírody a přirozenosti prostředky antické a současné filosofie (Hérakleitos, Plútarchos, Derrida); tedy nikoliv německá romantická naturfilosofie, ale ani pos-pozitivistické filozofování o přírodních vědách. Základní výrazy: fysis, zkušenost, vnímání a myšlení, celek a část, horizont, kosmos, přirozený svět, látka, čas, tvar, druh, organismus, bytost, život, evoluce, paradigma.
Poslední úprava: Kratochvíl Zdeněk, doc. Mgr., Dr. (15.02.2024)
Literatura

Základní literatura:


Zdeněk Kratochvíl: Filosofie živé přírody. Herrmann a synové, Praha 1994 - ale to je naprostá nouzovka.

Méně špatná je novější verze, která byla předlohou pro anglivký překlad (The philosophy of Living Nature. Karolinum 2016) , je k dispozici jako soubor pdf. Ani s ní už nejsem spokojený, pořád je tam moc důvěry ve fenomenologii a málo důvěry v přírodu, smysly a myšlení.

V kurzu budu dávat do placu fragmenty nově vznikající verze. Doufám, že už podstatnou část textu.

Například článek o konceptu fysis: https://www.osel.cz/13311-prirozenost-rozlicne-prirozenosti-a-priroda-proste-fysis.html

Nechávám tady taky nahrávky z loňského on-line kurzu.

Případní zájemci se můžou podívat taky na:

A. Markoš, F. Grygar, L. Hajnal, K. Kleisner, Z. Kratochvíl, Z. Neubauer: Life as Its Own Designer (Darwin´s Origin and Western Thought). - Biosemiotics 4, Springer, Heidelberg-London-New York 2009.

Nebo spíš populárnější:

V. Hladký, R. Kočandrle, Z. Kratochvíl: Evoluce před Darwinem. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2012.

Poslední úprava: Kratochvíl Zdeněk, doc. Mgr., Dr. (04.04.2024)
Požadavky ke zkoušce

Ústní zkouška.
Standardně: Znalost obsahu knížky, raději přednášek a diskuzí.
Na vyžádání studenta (po konzultaci): výklad jiné až konkurenční nauky na toto téma.

Poslední úprava: KRATOCHV/NATUR.CUNI.CZ (03.02.2021)
Sylabus

Okruhy témat:

1. Tradiční problematičnost přírodní filosofie. Zasutí a znovuodkrytí smyslu pro fysis. Filosofický pojem fysis (přirozenost, příroda).

2. Fysis jako jednotlivá přirozenost. Věc jako uchopení fysis. Podloží jevů a věcí. Konstituce věci. Věc ve světě. Věc a hmota, prostor, čas. Poznání a poznávací redukce. Exemplární jsoucna a pojetí skutečnosti.

3. Kosmos. Svět jako pozadí jevů a kontext věcí. Horizonty věci. Svět jako sounáležitost horizontů. Svět: paradigma jevení a uchopování přirozeností jakožto věcí. Svět a řeč. Vnitřní pluralita světa.

4. Přirozený svět. "Prostředí (Umwelt)", všední svět, "světový názor". Redukce v objektivní vědě a fenomenologická redukce (epoché). Svět a já. Devastace světa. Svět jako úkol vědomí.

5. Hmota ve zkušenosti, filosofii a vědě. Metafyzické výklady látky. Intuice hmotného a tělesného. Hmotnost jako kritérium skutečnosti. Devastace přirozenosti a světa následkem devastace významu hmoty na výplň.

6. Strukturace prostoru. Prostor a svět. Tvar (morfé) a druh (eidos, species). Tvar a poznatelnost (zařaditelnost, druhové určení). Tápání tvaru (druhu) při hledání svého bytostného určení a utváření prostoru. Orientace v prostoru. Devastace prostoru na prázdnotu nebo geometrično.

7. Strukturace času. Paměť. "Hóry (hórai, doby)", rytmy, cykly a periody. Směřování a následnost. Kauzalita a synchronicita. Poznání minulého a předvídání nového. Význam setkání, události (křižovatka dějů i významů, náhody a nutnosti). Devastace času na údaj.

8. Evoluce: Proč bývá pohoršením pro theologii, pro filosofii, pro starší mechanistickou vědu. Obrazy evoluce: odvíjení, vznikání nového. Její mechanomorfní redukce. Hledání myšlení, pro které evoluce není pohoršením. Tápající směřování.

9. Živé bytosti: metabolé, organismus, vnitřní hierarchie, sebevztažnost. Jednota v proměně, mezi chaosem a řádem. Vztah k celku jako otevřenost živého světu. Živá bytost jako svébytný celek hledající svou identitu v proměně.

10. Problém poznatelnosti živého. Zapomínáme na touhu po užití si. Neuchopitelnost života, který sám uchopuje. Život a bytí. Devastace života na funkci, vlastnost.

11. Paradigma, jeho meze a proměny. Staré vzory: Duše ve smyslu pohybu sama od sebe. Novověk, věk vlády paradigmatu. Rozštěpení na subjekt a objekt. Redukcionismus. Iluze objektivity a dekonstrukce.

12. Nehierarchická celostní struktura. Proč se přirozenost ráda skrývá?


Poslední úprava: KRATOCHV/NATUR.CUNI.CZ (17.03.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK