PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vědecké paradigma a jeho proměny - MS720P203
Anglický název: Scientific paradigm and its changes
Český název: Vědecké paradigma a jeho proměny
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Vyučující: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Neslučitelnost : MS720P35Z, MS720P352, MS720P353
Anotace -
Význam dějin vědy pro sebepochopení jednotlivých disciplín,přehled biologických znalostí přírodních a starých národů a biologických koncepcí v antice, středověku, renesanci, baroku a osvícenství, období tzv.národních škol - francouzské, německé a anglické, vznik evolučního myšlení, genetiky a mikrobiologie, dějiny vědy jako dějiny změn paradigmatu, význam sociomorfních projekcí a ideologických a politických momentů.

Poslední úprava: Komárek Stanislav, prof. RNDr., Dr. (22.11.2011)
Literatura

Komárek S.(1997): Dějiny biologického myšlení.Praha,Vesmír.

Komárek S.(2008): Příroda a kultura. Praha, Academia.

Komárek S.(2008): Člověk a příroda v zrcadle biologie. Praha, Academia.

Jahn I.(1998): Geschichte der Biologie. Jena,Fischer.

Poslední úprava: Komárek Stanislav, prof. RNDr., Dr. (22.11.2011)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška se koná písemně v rozsahu dvou standardních vyučovacích hodin (90min.), celkem 8 otázek z probírané látky - viz sylabus

Poslední úprava: Komárek Stanislav, prof. RNDr., Dr. (22.11.2011)
Sylabus

Sylabus:

1.Pojem paradigmatu, interpretace, vědecké a mimovědecké chápání světa a jejich specifika,myšlení v polárních protikladech a jeho úskalí

2.Fenomén jazyka, lidská specifika v této oblasti, evoluce jazyků, vztah jazyka a smyslového vnímání,problém redukce a redukcionismu.

3.Metafora a poezie, příběhovost a mýtus, historický a evoluční proces

4.Sociomorfní, biomorfní a technomorfní modelování, chápání světa skrze jejich prizmata.

5.Nauky a jejich nositelé, pojem ekleziomorfní struktury, jejich činnost v archaických i nových společnostech,

jejich psychologické kořeny a specifika,fenomén byrokratické správy paradigmatu

6.Význam dějin vědy pro sebereflexi jednotlivého oboru a pochopení statu quo, dějiny vědy jakožto střídání paradigmat, význam sociomorfních projekcí pro pochopení biologických koncepcí

7.Chápání biologických jevů u lovecko-sběračských národů a raných agrárních civilizací, chápání biologických jevů u starých civilizací Předního a Dálného východu

8.Zrod biologie jako vědecké disciplíny v antickém Řecku a její pokračování v Římě, biologické myšlení ve středověku u Byzantinců, Arabů a v Evropě

9.Renesanční botanická a zoologická kompendia, propojení biologie a medicíny,anatomické a biologické teorie

10.Biologické myšlení baroka a osvícenství, nástup mechanicismu a Descartovský obrat, teorie preformace, vznik klasifikací a mikroskopické techniky

11.Francouzské biologické myšlení 18. A 19. století, vznik lamarckismu, teorie kataklysmat, typologické myšlení, morfologie a paleontologie

12.Německá "romantická" biologie první poloviny 19.století a její pokračování v embryologii, německé autonomistické škole a etologii

13.Anglická biologická škola, vznik darwinismu a jeho pozdější osudy v podobě neodarwinismu.

14.Vztah vědy a ideologie, popř.politiky, vliv chodu "velkých" dějin na tvářnost biologie, příklad lysenkismu a sociobiologie

Poslední úprava: GAJDOS (12.09.2003)
Vstupní požadavky

nejsou specifikovány

Poslední úprava: Komárek Stanislav, prof. RNDr., Dr. (05.04.2012)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK