PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář aplikované statistiky - MS710S23A
Anglický název: Applied Statistics Seminary
Český název: Seminář aplikované statistiky
Zajišťuje: Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky (31-710)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2008
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: Mgr. Alena Černíková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (21.10.2003)
Seminář je určen studentům biologických a chemických oborů, jejichž diplomové práce vyžadují statistické zpracování dat. Předpokládá se základní znalost statistických metod. Je vhodný i pro studenty chemických oborů, kteří absolvovali teoretickou přednášku ze statistických metod a chtějí si svě znalosti doplnit o praktickou aplikaci na počítači.
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (25.10.2019)

Havránek, T.: Statistika pro biologické a lékařské vědy. Academia, Praha 1993.

Likeš, J., Machek, J.: Matematická statistika. SNTL, Praha 1983.

Likeš, J., Machek, J.: Počet pravděpodobnosti. SNTL, Praha 1981.

Zvára, K.:Biostatistika. Karolinum, Praha 1998.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (25.10.2019)

Zápočet dostanou studenti za aktivní účast na semináři a splnění zadaných úkolů.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. (21.10.2003)

Stručná rekapitulace základních statistických metod (základní pojmy teorie pravděpodobnosti, deskriptivní metody a grafy, odhady parametrů, princip testování hypotéz, jedno a dvouvýběrové testy klasické a neparametrické, analýza rozptylu jednoduchého a dvojného třídění, korelace a lineární regrese s jednou a více vysvětlujícími proměnnými, polynomická regrese, analýza kategoriálních dat, vybrané metody analýzy mnohorozměrných dat, princip faktorové a shlukové analýzy) a jejich řešení v systému NCSS. Řešené příklady budou orientovány na konkrétní témata diplomových prací účastníků semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK