PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Evoluce sexu a rozmnožovací strategie - MS107024
Anglický název: Evolution of Sex and Reproductive Strategy
Český název: Evoluce sexu a rozmnožovací strategie
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Mgr. Radim Kuba
Mgr. Jan Toman, Ph.D.
Anotace -
Předmět je zaměřený na evoluci pohlavního rozmnožování v nejširším slova smyslu. V prvním bloku přednášek se věnujeme evolučnímu původu a vzniku sexu, problematice pohlavního a nepohlavního rozmnožování, jejich výhodám, nevýhodím a evolučním důsledkům vzniku pohlavnosti. Volně navazuje druhý blok přednášek zaměřený na evoluční aspekty lidské reprodukce, evoluční psychologii v oblasti reprodukčního rozhodování u lidí a sourozenecké konstelace. Předmět nevyžaduje předchozí absolvování jiných vysokoškolských přednášek. Znalost základů evoluční biologie, respektive absolvování předmětů Úvod do evoluční biologie (MB170P55) a/nebo Mikroevoluce a makroevoluce (MB160P60), je však výhodou.
Poslední úprava: Toman Jan, Mgr., Ph.D. (29.10.2019)
Literatura -

Základní:

  • Barret Louise, Dunbar Robin, Lycett John 2007, Evoluční psychologie člověka, Portál, Praha´
  • Toman Jan 2015, Pohlavní rozmnožování optikou evoluce, Academia, Praha
  • Flegr Jaroslav 2005, Evoluční biologie, Academia, Praha
  • Flegr Jaroslav 2007, Úvod do evoluční biologie, Academia, Praha
  • Ridley Matt 2007, Červená královna, Sexualita a vývoj lidské přirozenosti, Portál, Praha
  • Jan Zrzavý, Hynek Burda, David Storch, Sabine Begallová, Stanislav Mihulka, 2018, Jak se dělá evoluce, Argo/Dokořán, Praha

Rozšiřující:

  • Leman, Kevin 2008, Sourozenecké konstelace, Portál, Praha
  • Sulloway Frank J. 1997, Born to rebel: Birth Order, Family Dynamics & Creative Lives, Vintage Books, New York
Poslední úprava: Toman Jan, Mgr., Ph.D. (29.10.2019)
Požadavky ke zkoušce -

Přezkoušení proběhne formou ústní zkoušky. 

Poslední úprava: Kaňková Šárka, RNDr., Ph.D. (23.09.2020)
Sylabus -

Sylabus „Evoluce sexu a rozmnožovací strategie“ - ZS 2023/2024 (MS107024)

Vyučující: Šárka Kaňková, Radim Kuba & Jan Toman

 

Den a čas přednášek: středa 13:10-14:40

učebna B2P (Viničná 7, 2. patro)

 

1)         Úvod do problematiky pohlavního a nepohlavního rozmnožování – Jan Toman (4.10.2023)

Definice, různá pojetí, parasexuální procesy prokaryot a eukaryot, rozšíření pohlavního rozmnožování, výlučnost pohlavního rozmnožování, primární a sekundární nepohlavnost.

2)         Vznik pohlavního rozmnožování a jeho datování – Jan Toman (11.10.2023)

Okolnosti vzniku, datování vzniku pohlavního rozmnožování prostřednictvím chemofosilií, fosilií a molekulárních hodin, kořeny pohlavního rozmnožování u prokaryot, fylogeneze pohlavních procesů, vznik meiózy, teorie vzniku pohlavního rozmnožování.

3)         Nevýhody pohlavního rozmnožování a teorie jeho dlouhodobého udržování – Jan Toman (18.10.2023)

Nevýhody pohlavnosti a výhody nepohlavnosti, genetické a ekologické teorie výhod pohlavního rozmnožování, distribuce sekundárně nepohlavních linií, krátkodobě a dlouhodobě sekundárně nepohlavní linie, konkrétní adaptace umožňující dlouhodobou nepohlavnost, syntéza.

4)         Evoluční důsledky vzniku pohlavnosti – Jan Toman (25.10.2023)

Vznik anisogamie, gonochorismu a odlišných rolí samců a samic, evoluce haploidní a diploidní fáze životního cyklu, mezipohlavní kompetice, pohlavní výběr.

5)         Reprodukční rozhodování u lidí – Šárka Kaňková (1.11.2023)

Plánování rodičovství, velikost rodiny, konflikt mezi rodiči a dětmi, faktory ovlivňující rodičovství, Teorie životní historie,  příbuzenský výběr, incest, evoluce menopauzy.

6)         Poměr pohlaví – Šárka Kaňková (8.11.2023)

Gametogeneze, definice primárního a sekundárného poměru pohlaví, ultimátní příčiny změn poměru pohlaví, proximátní příčiny změn poměru pohlaví, vliv parazitů na změnu poměru pohlaví, manipulační hypotéza.

7)     Těhotenství a vývoj potomka – Šárka Kaňková (15.11.2023)

Konflikt v děloze a hypotéza kontroly kvality embryí, těhotenská nevolnost a „disgust“ v těhotenství z evoluční perspektivy, faktory ovlivňující průběh těhotenství a porod, Rh polymorfismus.

8)         Neplodnost a nereproduktivní životní styly – Šárka Kaňková (22.11.2023)

Vznik a typy neplodnosti u lidí, faktory ovlivňující neplodnost, ultimátní příčiny neplodnosti, problematika umělého oplodnění, etika asistované reprodukce, homosexualita, celibát.

9)         Toxoplazmóza a reprodukce – Šárka Kaňková (29.11.2023)

Životní cyklus, epidemiologie toxoplazmózy, manipulační hypotéza, kongenitální toxoplazmóza, vliv latentní toxoplazmózy na průběh těhotenství, poměr pohlaví, vývoj potomka, na plodnost, pohlavní přenos toxoplazmózy.

10)    Partnerství vs. rodičovství – Radim Kuba (6.12.2023)

         Krátkodobé a dlouhodobé partnerské strategie, manželství, rodičovské a partnerské vztahy, partnerské krize, rodičovské investice do potomků, vliv rodičů na potomky, investiční strategie závislé na podmínkách.

11)    Sourozenecké konstelace – Radim Kuba (13.12.2023)

Historie studia, evolučně-ekologický původ rozdílů, specifikace konstelací (jedináček, druhorozený, později narozený,…), hlavní faktory ovlivňující projev konstelací, projevy a vliv rozdílů konstelací.

 

Poslední úprava: Kaňková Šárka, RNDr., Ph.D. (06.11.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK