PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Evoluce sexu a rozmnožovací strategie - MS107024
Anglický název: Evolution of Sex and Reproductive Strategy
Český název: Evoluce sexu a rozmnožovací strategie
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Mgr. Radim Kuba
Mgr. Jan Toman
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. (15.03.2019)
Předmět zaměřený na evoluci pohlavního rozmnožování v nejširším slova smyslu. V prvním bloku přednášek se věnujeme evolučnímu původu a vzniku sexu, problematice pohlavního a nepohlavního rozmnožování, jejich výhodám, nevýhodím a evolučním důsledkům vzniku pohlavnosti. Volně navazuje druhý blok přednášek zaměřený na evoluční aspekty lidské reprodukce, evoluční psychologii v oblasti reprodukčního rozhodování u lidí a sourozenecké konstelace. Předmět nevyžaduje předchozí absolvování jiných vysokoškolských přednášek. Znalost základů evoluční biologie, respektive absolvování předmětů Úvod do evoluční biologie a/nebo Mikroevoluce a makroevoluce, je však výhodou.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. (15.03.2019)

Základní:

  • Barret Louise, Dunbar Robin, Lycett John 2007, Evoluční psychologie člověka, Portál, Praha´
  • Toman Jan 2015, Pohlavní rozmnožování optikou evoluce, Academia, Praha
  • Flegr Jaroslav 2005, Evoluční biologie, Academia, Praha
  • Flegr Jaroslav 2007, Úvod do evoluční biologie, Academia, Praha
  • Ridley Matt 2007, Červená královna, Sexualita a vývoj lidské přirozenosti, Portál, Praha
  • Jan Zrzavý, Hynek Burda, David Storch, Sabine Begallová, Stanislav Mihulka, 2018, Jak se dělá evoluce, Argo/Dokořán, Praha

Rozšiřující:

  • Leman, Kevin 2008, Sourozenecké konstelace, Portál, Praha
  • Sulloway Frank J. 1997, Born to rebel: Birth Order, Family Dynamics & Creative Lives, Vintage Books, New York
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D. (15.03.2019)

Ústní zkouška

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Radim Kuba (18.07.2019)

Sylabus „Evoluce sexu a rozmnožovací strategie“ - ZS 2019/2020 (MS107024)

 (předběžný)

Vyučující: Šárka Kaňková, Radim Kuba & Jan Toman

Den a čas přednášek: středa 12:20-13-50,

Místo přednášek: učebna B2P (Viničná 7, 2. patro)

1)         Úvod do problematiky pohlavního a nepohlavního rozmnožování – Jan Toman (2. 10. 2019)

Definice, různá pojetí, parasexuální procesy prokaryot a eukaryot, rozšíření pohlavního rozmnožování, výlučnost pohlavního rozmnožování, primární a sekundární nepohlavnost.

2)         Vznik pohlavního rozmnožování a jeho datování – Jan Toman (9. 10. 2019)

Okolnosti vzniku, datování vzniku pohlavního rozmnožování prostřednictvím chemofosilií, fosilií a molekulárních hodin, kořeny pohlavního rozmnožování u prokaryot, fylogeneze pohlavních procesů, vznik meiózy, teorie vzniku pohlavního rozmnožování.

3)         Nevýhody pohlavního rozmnožování a teorie jeho dlouhodobého udržování – Jan Toman (16. 10. 2019)

Nevýhody pohlavnosti a výhody nepohlavnosti, distribuce sekundárně nepohlavních linií, krátkodobě a dlouhodobě sekundárně nepohlavní linie, reevolvování pohlavnosti, genetické a ekologické teorie výhod pohlavního rozmnožování, konkrétní adaptace umožňující dlouhodobou nepohlavnost, syntéza.

4)         Evoluční důsledky vzniku pohlavnosti – Jan Toman (23. 10. 2019)

Vznik anisogamie, gonochorismu a odlišných rolí samců a samic, evoluce haploidní a diploidní fáze životního cyklu, mezipohlavní kompetice, pohlavní výběr.

5)         Reprodukční rozhodování u lidí – Šárka Kaňková (30. 10. 2019)

Plánování rodičovství, velikost rodiny, konflikt mezi rodiči a dětmi, faktory ovlivňující rodičovství, příbuzenský výběr, incest, vliv dědictví na reprodukci, evoluce menopauzy.

6)         Poměr pohlaví – Šárka Kaňková (6. 11. 2019)

Gametogeneze, definice primárního a sekundárného poměru pohlaví, ultimátní příčiny změn poměru pohlaví, proximátní příčiny změn poměru pohlaví, vliv parazitů na změnu poměru pohlaví, manipulační hypotéza.

7)         Těhotenství a vývoj potomka – Šárka Kaňková (13. 11. 2019)

Konflikt v děloze a hypotéza kontroly kvality embryí, evoluční vysvětlení těhotenské nevolnosti a disgustu v těhotenství, faktory ovlivňující průběh těhotenství a porod, přírůstky váhy v těhotenství, Rh polymorfismus.

8)         Neplodnost a nereproduktivní životní styly – Šárka Kaňková (20. 11. 2019)

Vznik a typy neplodnosti u lidí, faktory ovlivňující neplodnost, ultimátní příčiny neplodnosti, problematika umělého oplodnění, etika asistované reprodukce, homosexualita, celibát.

9)         Toxoplazmóza a reprodukce – Šárka Kaňková (27. 11. 2019)

Životní cyklus, epidemiologie toxoplazmózy, manipulační hypotéza, kongenitální toxoplazmóza, vliv latentní toxoplazmózy na průběh těhotenství, poměr pohlaví, vývoj potomka, na plodnost, pohlavní přenos toxoplazmózy.

10)    Partnerství vs. rodičovství – Radim Kuba (4. 12. 2019)

Krátkodobé a dlouhodobé partnerské strategie, manželství, rodičovské a partnerské vztahy, partnerské krize, rodičovské investice do potomků, vliv rodičů na potomky, investiční strategie závislé na podmínkách.

11)    Sourozenecké konstelace – Radim Kuba (11. 12. 2019)

Historie studia, evolučně-ekologický původ rozdílů, specifikace konstelací (jedináček, druhorozený, později narozený,…), hlavní faktory ovlivňující projev konstelací, projevy a vliv rozdílů konstelací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK