PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Evoluce sexu a rozmnožovací strategie - MS107024
Anglický název: Evolution of Sex and Reproductive Strategy
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Mgr. Radim Kuba
Mgr. Jan Toman
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D. (05.09.2017)

Evoluce sexu a rozmnožovací strategie (MS107024)

Sylabus přednášky na PřF UK, zimní semestr 2017/2018

 1. Úvod do problematiky pohlavního a nepohlavního rozmnožování, Jan Toman

- definice, různá pojetí, parasexuální procesy prokaryot a eukaryot, rozšíření pohlavního rozmnožování, výlučnost pohlavního rozmnožování, primární a sekundární nepohlavnost

 2. Vznik pohlavního rozmnožování a jeho datování, Jan Toman

- okolnosti vzniku, datování vzniku pohlavního rozmnožování prostřednictvím chemofosilií, fosilií a molekulárních hodin, kořeny pohlavního rozmnožování u prokaryot, fylogeneze pohlavních procesů, vznik meiózy, teorie vzniku pohlavního rozmnožování

 3. Nevýhody pohlavního rozmnožování a teorie jeho dlouhodobého udržování, Jan Toman

- nevýhody pohlavnosti a výhody nepohlavnosti, distribuce sekundárně nepohlavních linií, krátkodobě a dlouhodobě sekundárně nepohlavní linie, reevolvování pohlavnosti, genetické a ekologické teorie výhod pohlavního rozmnožování, konkrétní adaptace umožňující dlouhodobou nepohlavnost, syntéza

 4. Evoluční důsledky vzniku pohlavnosti, Jan Toman

- vznik anisogamie, gonochorismu a odlišných rolí samců a samic, evoluce haploidní a diploidní fáze životního cyklu, mezipohlavní kompetice, pohlavní výběr

 5. Reprodukční rozhodování u lidí, Šárka Kaňková

- plánování rodičovství, velikost rodiny, konflikt mezi rodiči a dětmi, faktory ovlivňující rodičovství, příbuzenský výběr, incest, vliv dědictví na reprodukci, evoluce menopauzy

 6. Poměr pohlaví,Šárka Kaňková

- gametogeneze, definice primárního a sekundárného poměru pohlaví, ultimátní příčiny změn poměru pohlaví, proximátní příčiny změn poměru pohlaví, vliv parazitů na změnu poměru pohlaví, manipulační hypotéza.

 7. Těhotenství a vývoj potomka,Šárka Kaňková

- konflikt v děloze a hypotéza kontroly kvality embryí, evoluční vysvětlení těhotenské nevolnosti a disgustu v těhotenství, faktory ovlivňující průběh těhotenství a porod, přírůstky váhy v těhotenství, Rh polymorfismus

 8. Neplodnost a nereproduktivní životní styly, Šárka Kaňková

- vznik a typy neplodnosti u lidí, faktory ovlivňující neplodnost, ultimátní příčiny neplodnosti, problematika umělého oplodnění, etika asistované reprodukce, homosexualita, celibát

 9. Toxoplazmóza a reprodukce, Šárka Kaňková

- životní cyklus, epidemiologie toxoplazmózy, manipulační hypotéza, kongenitální toxoplazmóza, vliv latentní toxoplazmózy na průběh těhotenství, poměr pohlaví, vývoj potomka, na plodnost, pohlavní přenos toxoplazmózy

 10. Partnerství vs. rodičovství, Radim Kuba

- krátkodobé a dlouhodobé partnerské strategie, manželství, rodičovské a partnerské vztahy, partnerské krize, rodičovské investice do potomků, vliv rodičů na potomky, investiční strategie závislé na podmínkách

 11. Sourozenecké konstelace, Radim Kuba

- historie studia, evolučně-ekologický původ rozdílů, specifikace konstelací (jedináček, druhorozený, později narozený,…), hlavní faktory ovlivňující projev konstelací, projevy a vliv rozdílů konstelací

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK