PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy - MS107014
Anglický název: Mimicry, Aposematism and Related Phaenomena
Český název: Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (05.04.2012)
Přednáška se obírá mimetickými jevy v širokém slova smyslu u živočichů, roslin a hub
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (22.11.2011)

Komárek S. (2004) : Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy - mimetismus v přírodě a vývoj jeho poznání. 186 pp., Dokořán, Praha.

Wickler W. (1968): Mimikry: Nachahmung und Täuschung in der Natur. München, Kindler

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (05.04.2012)

Zkouška se koná písemně v rozsahu dvou standardních vyučovacích hodin (90min.), celkem 8 otázek z probírané látky - viz sylabus

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (05.04.2012)

1.)vnější vzhled živých organismů a jeho interpretace

2.)podobnost jako fenomén

3.)příbuznost versus podobnost

4.)historická geneze pojmu mimikry

5.)mimetismus batesovský a müllerovský

6.)mimetismus peckhamovský a myrmekoidie

7.)krypse, somatolýza, protistín

8.)aposematismus

9.)pseudoaposematismus, parciální miméze

10.)Pouyannovská a Wasmannovská miméze

11.)miméze u rostlin

12.)miméze u hub

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (05.04.2012)

nejsou specifikovány

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK