Cvičení z evoluční biologie - MS107006
Anglický název: Excercise in Evolutionary Biology
Český název: Cvičení z evoluční biologie
Zajišťuje: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Garant: doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jindřich Brejcha, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Mgr. Tomáš Kočnar
Mgr. Pavel Pecháček, Ph.D.
Mgr. David Stella, M.Sc.
Mgr. Jan Toman, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jan Toman, Ph.D. (29.10.2019)
Cílem kurzu je seznámit studenty s různými metodami používanými v široce pojatém oboru evoluční biologie. Jedním z cílů cvičení je seznámit studenty se základními postupy při modelování výskytu taxonů pomocí pravidla maximální entropie, jak je užívá program MaxEnt. Dále se cvičení zaměřuje na teoretické i praktické pochopení digitálního záznamu UV reflektance struktur, převážně motýlích křídel. Další část kurzu je věnována základům geometrické morfometriky a s tím spojené využívané statistické metody analýzy dat. V neposlední řadě kurz prakticky seznámí posluchače s koncepty celulárních automatů a virtuálními modely evoluce. Dále se kurz zabývá praktickou ukázkou a cvičením z aplikace geografického informačního systému v kontextu výzkumu v evoluční ekologii a makroekologii. Kurz je vhodným doplněním přednášky Úvod do evoluční biologie (MB170P55) a Mikroevoluce a makroevoluce (MB160P60).

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jan Toman, Ph.D. (29.10.2019)

Grinstead, CM; Snell, JL. Introduction to probability.Dartmouth College
Flegr, J (2005) Evoluční biologie - Academia, ISBN 80-200-1270-2

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. (09.11.2014)

Splnění studijní povinnosti je podmíněno úspěšným složením závěrečného testu.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Toman, Ph.D. (29.10.2019)

Může rok od roku podléhat změnám, detailní program bude včas upřesněn.

1)     Základní postupy při modelování výskytu taxonů pomocí pravidla maximální entropie, jak je užívá program MaxEnt

2)      Teoretické i praktické pochopení digitálního záznamu UV reflektance struktur, převážně motýlích křídel

3)      Základy geometrické morfometriky a s tím spojené využívané statistické metody analýzy dat

4)      Koncepty celulárních automatů a virtuální modely evoluce

5)      Praktická ukázka a cvičení z aplikace geografického informačního systému v kontextu výzkumu v evoluční ekologii a makroekologii

6)      Modely vzniku virulance v počítačových hrách

7)      Model jestraba a holubice

8)      Simulace nahodneho vetveni jako model kladogeneze

...